Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje děj novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Děj také velmi stručně časově a místně zasazuje a jmenuje postavy.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Postavy
3.
Děj
4.
Poznámky

Úryvek

"Místo: Koncentrační tábor
Kdy: 2. světová válka
Seznam postav:
Bedřich Brenske - Velitel v koncentráku
Herman Cohen - žid
Kateřina Horowitzová - židovka

Děj:
Bohatí židé jsou odvedeni do koncentračního tábora. Zde je velitel Brenske jehož úkolem je z nich dostat všechny peníze, může k tomu použít jakékoliv prostředky.
Pan Cohen je jeden z 20, ten nejbohatší a zároveň "tlumočník", Cohen (při šití kalhot) uvidí na rampě chudou židovku Kateřinu a vyžádá si jí. Je mu to splněno, protože Němci z nich chtějí vymámit peníze pomocí lži - slíbí jim, že tady v táboře jsou jenom dočasně a tak pro ně dělají všechno aby si získali jejich důvěru. Naslibují jim, že v Hamburku na ně čeká loď a že budou vyměněni za Německé vězně. Židé tomu uvěří, protože mají u sebe pasy.
Tedy pan Cohen si vyžádá Kateřinu, je mu to splněno. K němu i ke Kateřině je povolán krejčí ze strany vězňů. Pomocí něho se snaží Kateřina poslat zprávu své rodině aniž tuší, že už jsou dávno mrtvy a nyní asi jejich těla hoří. Kateřina z krejčího něco vytuší, ale pořád jenom tápe. (Pan Brenske přišel na její vzkaz, za ten je potrestán krejčí tím, že odklízí těla z plynové komory). Těchto 21 lidí musí zaplatit nehorázné peníze za údajnou výměnu. Jediným nedůvěřivým je pan Rappaport-Lieben. Po zaplacení nasedají na vlak a odjíždí do Hamburku. Při cestě je pan Cohen požádán Kateřinou o zaplacení sumy za zbylé příslušníky rodiny i když jsou mrtvy, Tím se dostává šance Brenskeho vymámit z nich další peníze. Ale nastává problém, že Kateřina nesmí přes hranice. Jediným východiskem je, že si vezme pana Cohena. Tak se vracejí znovu do tábora. Kde jsou oddáni rabínem Dajemem z Lodže (který dohlíží na spalování a stříhá lidem jejich krásné vlasy po smrti a nechává si je). Pak se opět vrací, přijedou až do přístavu, kde uvidí loď. Zde jim je sděleno, nejdříve ať napíší své rodině o peníze, pak opětovně to samé, jelikož všichni už nemají nic a nakonec jim je sděleno, že druhá strana vycouvala z výměny. Musí se vrátit zpět a čekat. To už ale nevydrží pan Rappaport-Lieben, který už ví co je čeká a je zastřelen.
Židé někteří věří, ale někteří už nedoufají. po návratu do tábora, musí jít do desinfekce. Kateřina už ví co je čeká a tak při svlékání odzbrojí stráže pomocí podprsenky, zmocní se zbraně a postřelí 2 stráže. Už jí na ničem nezáleží.
Všichni zemřou buď v plynu nebo jsou pak dobiti - zastřeleni. Pan rabín si vzal její vlasy.

Poznámky:
Celé vyprávění je provázeno černým dýmen, který pochází ze spalovaných těl."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510fe97492f11.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
A_Lustig_Modlitba_pro_Katerinu_Horowitzovou.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse