Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: V přehledné formě přináší tato práce rozbor a obsah díla Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga. Budete schopni dílo zařadit, určit literární druh i žánr, vyjmenovat postavy, styl, jakým je dílo napsáno, obsah jistě nezapomenete a z hlavy se nevykouří ani něco málo o životě samotného autora.

Obsah

Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, rozsah 2 strany
1.
Arnošt Lustig - život
2.
určení literárního druhu, žánru, zařazení
3.
postavy
4.
hlavní myšlenky díla
5.
jazyková výstavba
6.
kompoziční výstavba
7.
zařazení autora
8.
společensko-historický kontext
9.
obsah
10.
kritika a vliv díla
11.
další autorova díla

Úryvek

"MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU (1964)
o literární druh: epika
o literární žánr: novela
o námět, místo a doba děje: špatné zacházení s židy a manipulování s nimi; vlak, koncentrační tábor; r. 1943 během několika dnů
Hlavní postavy:

 Kateřina Horovitzová – židovka, 19letá tanečnice, tichá, statečná, zastupuje „ženský princip“ a spojuje ho s příslušnými mýty, zejm. biblickými; na cestě je donucena vzít si Hermana Cohena, aby mohla být propuštěna, věří, že vše vyjde, nakonec vyplyne, že byla vše lež, měla 6 sester
 Herman Cohen – mluvčí skupiny zajatých bohatých židů, vykoupí Kateřinu Horovitzovou, aby ji osvobodil, musí poslouchat příkazy Němců, kterým se pak zcela oddal
 Bedřich Brenske – velitel, cílevědomý, krutý, vlídně se tvářící nacistický důstojník, demagog a manipulátor; chce od židů vymámit peníze a pak je poslat do plynu
 Rappaport-Lieben – majitel akcií jatek z Chicaga, cestuje s nimi vlakem, už dopředu věděl, že je vše lež, na všechno se ozval a měl připomínky, na což doplatil – byl zastřelen
 krejčí, rabín Dajem – postavy objevující se ve zlomových okamžicích, pomáhají čtenáři před-vídat události a přisuzovat jim správný význam; krejčí dělá oblečení pro Kateřinu a Cohena, napíše vzkaz pro rodinu na dno kufru, za trest je přiřazen do komanda Bedřichem Brenskem; rabín zpívá mrtvým ženským vlasům, modlí se za Kateřinu Horovitzovou, má ji rád, při obřadu jí naznačuje, že je její rodina mrtvá
Myšlenky:

• ukázat nelidskost nacismu, která vrcholila v koncentračních táborech (zde – Osvětim)
• ukázka, proč se většina k smrti odsouzených vězňů nevzchopila k odporu – doufali v náhodu, výjimku, štěstí – proto zemřeli
• proč nacismus dokázal změnit Němce, pod vlivem ideologie nevnímali, co dělají
Jazyková výstavba:

• spisovný jazyk
• er-forma
• důraz na psychologickou analýzu hrdinů, popisuje jejich zevnějšek i prostředí
• dlouhé plynoucí věty, vyskytují se germanismy
• slova z židovského jazyka (rabín)
• přísloví (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá; Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá)
• přímá řeč
Kompoziční výstavba:

• chronologicky
• členění textu na 3 kapitoly"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57339e9548994.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
00_Arnoat_Lustig___Modlitba_pro_Katerinu_Horovitzovou.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse