Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Arssumis v Čechách

Arssumis v ČecháchKategorie: Vyprávění

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Povídka, která přenáší téma rasismu do přemyslovských Čech a představuje rasismus jako velitele ovládajícího svoje podřízené, byla oceněna na Macharově Brandýse 2010.

Obsah

1.
Zadání
2.
Plán
3.
Dobývání Libice
4.
Do rukou nepřítele

Úryvek

"Učitel občanky na tabuli dopsal poslední slabiku podivného jména Arssumis. Otočil se ke třídě a začal vysvětlovat její úkol:,,Nejdřív rozluštěte, jaké slovo se v přesmyčce skrývá a pak napište, co o něm víte. Můžete to napsat, jak uznáte za vhodné, třeba i jako sloh.“
Z katedry vzal desky se svými poznámkami. Chvíli v nich něco hledal a pak dodal, že jim pro inspiraci přečte práci žáka z vyššího ročníku. Sedl si na lavici a spustil:
Arssumis na Libici, Petr Chytrý.
Bylo září roku 995. Kníže Boleslav II. byl těžce nemocný a jeho družina, skládající se především z Vršovců, v šenku pod Pražským hradem poslouchala řeči nového družiníka.
„Vždyť je to urážka českého knížete! Aby Slavníkovec měl za ženu Přemyslovnu, kdo to jakživ slyšel?! A na Libici razí svoje mince…! Vůbec, chovají se tak, že našeho knížete mohou kdykoli ohrozit.“vykřikoval a ostatní, s pohárky vína v rukou, nadšeně souhlasili.
„No ale co chceš dělat? Kníže do války proti nim určitě nepotáhne. Už jsi ho viděl? Sotva vstane z postele!“ozval se trochu nejistě jeho soused a pánovitě houkl na šenkýře, ať přinese další džbánek. Mladík se pohrdavě ušklíbl nad chytrostí svého druha:,,To nech na mě. Vždyť víš, že Boleslav na mě dá.“
Když přišel šenkýř ke stolu, hodil mu několik denárů a odešel.
Už nazítří přišel za svými přáteli do šenku a ukázal jim listinu potvrzenou knížecí pečetí. „Jak jsi to dokázal?“zeptal se Přech a muži vzhlédli od rozehraných kostek. Odpovědí mu byl jen samolibý úsměv. „Zítra vyjedeme k Libici a území Slavníkovců jménem knížete dobudeme.“ Pak si uvědomil, že je v Čechách cizinec a nemá rodovou příslušnost. A v knížecí družině byl moc krátce na to, aby mohl rozkazovat, nebo vést vojsko do boje. Obrátil se proto na Přecha, velitele družiny a tiše mu vysvětloval, že kníže si ho přeje mít po dobu výpravy u sebe.
Vousatý muž se na něj překvapeně podíval, ale nic nenamítal. Když to je příkaz knížete… Kdyby neposlechl, jistě by byl potrestán. Napil se medoviny a chvíli bloudil očima po stropě, jako by nad něčím přemýšlel. „Oznam to družině!“sykl mladík. Přech po něm šlehl nelaskavým pohledem, Kdyby to neměl písemně od knížete, ukázal by mu, kdo tady má právo rozkazovat. Ale takhle? Znechuceně mávl rukou.
„No tak, náš kníže nebude čekat, až se rozhodneš!“mladík jen stěží přemáhal v hlase zlost. Přech se rozhlédl kolem stolu a spustil:,,V boji proti Slavníkovcům vám bude na rozkaz knížete velet…“ Nejistě se podíval na mladíka. Ten mu skočil do řeči, hrdě se udeřil do hrudi a dodal:,,Já!“
Šenkem to překvapeně zahučelo. Nikdo nemohl uvěřit, že by jim tenhle jinoch byl schopný velet.
Pružně vyskočil na desku stolu. Skopl několik pohárků, aby si udělal místo a tasil meč. „Přísahejte knížeti Boleslavovi a mě poslušnost. Pak všichni spát!“

Vyrazili brzy ráno. Drobně poprchávalo, jako by andělé brečeli nad jistým koncem Slavníkovského rodu. Družina popoháněla koně, aby se co nejdřív dostala na hranice dvou rodů.
Blížilo se poledne, když dorazili na území Slavníkovců. Nikde nebylo živé duše. Že by se na Libici připravovali k boji? Velitel přitáhl otěže a jeho hnědák zastavil. Mladík se postavil v třmenech a sdělil vojsku svůj plán:,,Na Libici moc obránců nebude. Soběslav je s částí družiny v cizině, Radim a Vojtěch obracejí pohany na křesťanství, takže tady zůstali jenom Pořej, Čáslav, Spytimír a Pobraslav se svými rodinami a starým knězem. Jakmile Libice padne, jejich poddaným nezbude nic jiného, než se podřídit nám.“"

Poznámka

Ke stažení na www.kidsland.cz a www.ok2bvg.cz/lenka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506fed2b8d15e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Arssumis_v_Cechach.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse