Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský

Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s obsahem románu Pes baskervillský. Nejdříve uvádí vlastní názor autorky práce na knihu, poté se již krátce věnuje popisu děje. Závěr obsahuje ukázku z díla.

Obsah

1.
Postavy, prostředí, názor
2.
Děj
3.
Úryvek

Úryvek

"Lékař z Devonského hrabství seznámí detektiva Sharlocka Holmese a jeho spolupracovníka Dr. Watsona (vypravěč příběhu) s rukopisem pojednávajícím o kletbě rodu Baskervillů. Dr. Watson tedy odjíždí se sirem Henrym Baskervillem na jeho zámek.
V okolí zámku se dějí tajemné a děsivé věci. Je slyšet hrůzostrašné psí vytí, nad močály se objevují světelné signály a tajemný cizinec, kterým je Sharlock Holmes. Ten se v utajení snažil přijít záhadě na kloub.
Postupně odhaluje jednotlivé záhady a ukazuje je v pravém světle. Ze záhady je důmyslně připravená vražda. Vrah je etymolog, levoboček Baskervillů, Stepleton, který využil legendy a mstil se Baskervillům. Nakonec je pes (chovaný Stepletonem) zabit a Stepleton se utopí na útěku v bažinách.

Úryvek: …Byl to pes, pravda, byl to obrovský pes, černý jako uhel, ale nebyl to pes, jakého kdy spatřily oči smrtelníka. Oheň mu sršel z otevřené tlamy, oči mu žhnuly řeřavou září, jeho morda a srst na krku a hruď byly lemovány plápolajícím ohněm. V žádném deliriu nemohl si žádný halucinacemi mořený, nemocný mozek představit něco děsivějšího, hrůznějšího, pekelnějšího, než byl temný netvor s dravou maskou, který se na nás vyřítil z hráze mlhy. … "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aafac78cedf.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Doyle_Pes_Baskervillsky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse