Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Arthur Miller - Čarodějky ze Salemu

Arthur Miller - Čarodějky ze Salemu


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Čarodějky ze Salemu od Arthura Millera. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Výběr z biografie autora:

➢ 1915 – 2005

➢ Významný dramatik a esejista.

➢ Byl manželem Marilyn Monroe.

➢ Člen Komunistické strany USA, v padesátých letech se stal terčem Výboru pro neamerickou činnost.

➢ Pařil mezi autory, kteří se programově snažili rozbít představy o Americe jako o ráji.

➢ Další autoři amerického dramatu 20. st. - Eugene O´Neil, Tennessee Williams, Eward Albee.

➢ Nejvýznamnější díla – Čarodějky ze Salemu, Smrt obchodního cestujícího, Po pádu, Mustangové.

Kniha

➢ Literární druh – drama

➢ Výrazová forma – próza

➢ Literární žánr – tragédie

➢ Umělecký směr - postmodernismus

Kniha byla vydána v roce 1953. Drama čerpá ze skutečných událostí z konce 19. století v americkém městečku Salem. Bývá překládáno i jako Zkouška ohněm nebo Hrdelní pře.

Hlavní myšlenka knihy

Mnohokrát bylo opakováno, že cílem této hry není hodnotit zločinnost dávno proběhlých
církevně-soudních řízení, ale odhalovat obdobně falešné a ohavné procesy před Výborem pro
ne-americkou činnost.
Děj knihy

Zkouška ohněm popisuje davové šílenství, které v touze po pomstě vyvolá Abigail Williamsová.
Neprávem obviní ženu Jana Proctora z čarodějnictví, aby ho získala pro sebe. Během procesu
zmanipuluje skupinu dívek ke křivému svědectví a využije církevní a soudní moc ve svůj prospěch.
Proctor se snaží očistit svou ženu a sám čelí obvinění ze styku s ďáblem. Nakonec je odsouzen
k hrdelnímu trestu. Proctorova smrt zdiskredituje celý proces, Abigail přichází o své postavení a
prchá z města.
Postavy a jejich charakteristika

Abigail Williamesová – zkonstruovala celou akci čarodějnictví, přitom vše zavinila ona, pokrytecká, falešná a sobecká intrikářka, jejím hlavním cílem bylo získat muže do kterého se zamilovala a s kterým měla poměr"

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5477001616042.zip (61 kB)
Nezabalený formát:
Arthur_Miller.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse