Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristika

Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristikaKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje soubor referátů ze zeměpisu charakterizujících vybrané světové územní celky. Seznamuje s přírodními podmínkami, obyvatelstvem a hospodářstvím jednotlivých oblastí a států.

Obsah

1.
Jihozápadní Asie
1.1.
Povrh
1.2.
Podnebí a vegetace
1.3.
Obyvatelstvo
1.4.
Surovinové zdroje
1.5.
Cestovní ruch
1.6.
Hospodářství a průmysl
1.7.
Zemědělství
1.8.
Obyvatelstvo
1.9.
Izrael
1.10.
Turecko
1.11.
Sídla
2.
Jižní a jihovýchodní Asie
2.1.
Jižní Asie
2.1.1.
Povrch
2.1.2.
Podnebí
2.1.3.
Nerostné suroviny
2.1.4.
Obyvatelstvo
2.1.5.
Zemědělství
2.1.6.
Průmysl
2.1.7.
Indie
2.2.
Jihovýchodní Asie
2.2.1.
Povrch
2.2.2.
Nerostné bohatství
2.2.3.
Obyvatelstvo
2.2.4.
Zemědělství
2.2.5.
Průmysl
2.2.6.
Indonésie
3.
Východní Asie
3.1.
Povrch Asie
3.2.
Podnebí
3.3.
Obyvatelstvo
3.4.
Hospodářství
3.5.
Zemědělství
3.6.
Průmysl
3.7.
Čína
3.8.
Japonsko
4.
Afrika
4.1.
Povrch
4.2.
Hydrosféra
4.3.
Půdy
4.4.
Suroviny
4.5.
Cestovní ruch
4.6.
Obyvatelstvo
4.7.
Hospodářství a zemědělství
5.
Latinská Amerika
5.1.
Povrch
5.2.
Podnebí
5.3.
Hydrosféra
5.4.
Půda
5.5.
Mexiko
5.6.
Státy střední Ameriky
5.6.1.
Brazílie
5.6.2.
Argentina
5.6.3.
Kolumbie
5.6.4.
Venezuela a další
6.
Severní Amerika – USA
6.1.
Rozloha
6.2.
Přírodní poměry
6.3.
Podnebí
6.4.
Hydrosféra
6.5.
Půdy
6.6.
Vegetační pásy
6.7.
Surovinové zdroje
6.8.
Přírodní zajímavosti
6.9.
Obyvatelstvo
6.10.
Hospodářství
6.11.
Zemědělství
6.12.
Služby
6.13.
Obchod
6.14.
Politické postavení
7.
Přesídlenecké země
7.1.
Kanada
7.2.
Austrálie
7.2.1.
Přírodní poměry
7.2.2.
Nerostné bohatství
7.2.3.
Obyvatelstvo
7.2.4.
Průmyslová výroba
7.2.5.
Zemědělství
7.2.6.
Doprava
7.3.
JAR
7.4.
Nový Zéland

Úryvek

"1. Jihozápadní Asie ( Perský záliv )
Vymezení oblasti : Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael, Jordánsko, Saudská Arábie, Jemen, Omán, SAE, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Irák, Afghánistán.
Je to kategorie rozvojových států x Izrael. Hospodářsky vyspělé jen díky surovinovým zdrojům (ropa, zemní plyn). Je to strategicky významné místo (styk tří kontinentů)
Povrch
Je převážně hornatý, jedná se o pohoří alpsko-himalájského vrásnění, vysoká, mladá pohoří jako je např. Kavkaz, Hindukuš, Pamir, Zagros. Jih je spíše plošinatý. Dále úrodná Mezopotámská nížina, pobřeží Středozemního, Černého a Kaspického moře, příhodná je i Anatolská plošina v Turecku.
Podnebí a vegetace
Subtropické a tropické, hlavně suché klima, protože sem nezasahují vláhonosné větry, když už, tak pouze v blízkosti moří západní větry, jsou zde častá vádí. Pasáty od rovníku jsou suché, protože vanou z pevniny, a tak se zde vyskytují hlavně pouště a polopouště, křoviny, subtropické porosty (Nafúd, Rub-al-Chálí, Lút, Syrská poušť). Pohoří nejsou pokryta vegetací.
Velmi úrodná je nížina Eufratu a Tigridu(doprava, elektrická energie, zavlažování), které se spojují v Šatt-al-Arab.
Obyvatelstvo
Vysoké přirozené přírůstky obyvatelstva. Ve městech žije asi polovina obyvatel. Obyvatelstvo je nerovnoměrně rozmístěno. Většina populace žije při pobřeží a v Mezopotamské nížině. Nejméně v horských oblastech Íránu a afghánistánu a ve vnitrozemí Arabského poloostrova. Nejrovnoměrněji je osídlené Turecko. Pestrá skladba obyvatelstva – Arabové, Turci, Židé, Peršané a Afghánci, Kurdové.
Styk tří áboženství – judaismus (Izrael), křesťanství (Libanon, Kypr) a islám. Politické a náboženské střety vedly k mnoha konfliktům a válkám (muslimové x křesťané v Libanonu; Izrael x arabský svět; boje Kurdů za nezávislost v Turecku a Iráku; Irák x Irán (1980-88); napadení a anexe Kuvajtu Irákem 1990 – porážka irácké armády operací „Pouštní bouře“ r. 1991; 2001 osvobozen Afghánistán od vlády Talibanu (islám. fundamentalisté), obsazení Afghánistánu a Iráku americkými vojsky)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fffcfaa275bf.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_svetadilu_a_statu.doc (176 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse