Atmosféra


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje základní poznatky o atmosféře vypsané z nejmenované učebnice zeměpisu a také několik důležitých poznámek doplňujících učivo.

Obsah

1.
Co je to atmosféra a čím je tvořena?
2.
Skleníkový efekt
3.
Počasí, Podnebí
4.
Tlakové výše/níže
5.
Proudění vzduchu

Úryvek

"Atmosféra
Zápis z učebnice, str. 20
- plynný obal Země ( směs plynů = vzduch)
- dusík (78%) a kyslík (21%) + ozon a CO2 ,vodní páry
- počasí je okamžitý stav atmosféry
- meteorologie = studia fyzikálních procesů v atmo.
- na Zemi dochází k pravidelným změnám počasí, v delším období = klima nebo podnebí daného místa ( počasí je zde dlouhodobě stejné)
- klimatologie = studium podnebí

- hlavním zdrojem energie je sluneční záření (Dále-SZ), škodlivá část „ultrafialové záření“ pohlcuje ozon ( 30km nad Zemí)
- ozon však ničí určitě látky, především freony
- SZ ohřívá zem, který sám tepelné záření vydává, toto záření je však pohlcováno vodní parou, CO2 aj. látkami – dochází k zahřívání atmosféry od země
- nejnižší část atmo. – 16 km nad rovníkem a 9 km nad póly (troposféra)
- A teď!: -část atmosférou pohlceného záření je zpět vyzařována k zemi, kde je podruhé oteplována = skleníkový efekt
- bez atmo. by Země měla v průměru teplotu -18°C, s ní je 15°C
- tento 33°C rozdíl je právě intenzita skleníkové efektu
- likvidace tropických pralesů a používání energetických surovin zvyšuje růst CO2, a proto se zvyšuje intenzita skleníkového efektu a otepluje se podnebí Země

- kdysi (v geologické minulosti) převažovalo tropické podnebí, až od poloviny třetihor se podnebí ochlazovalo a během starší části čtvrtohor (pleistocénu), se střídaly chladná a teplá období ( glaciály a interglaciály)
- v mladší části čtvrtohor (holocénu) byly také podnební výkyvy (až tisíce let) atd. Hlavní možná je, že v během 21. st. se průměrná teplota Země může zvýšit až o 6°C"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50f1b4c5efe04.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Atmosfera.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse