Austrálie


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Austrálií. Stručně uvádí základní údaje o tomto kontinentu, věnuje se její historii, poloze a povrchu. Sleduje problematiku obyvatelstva, hospodářství, fauny a flóry.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Historie
3.
Poloha a povrch
4.
Obyvatelstvo, hospodářství
5.
Flóra, fauna

Úryvek

"Poloha a povrch
Austrálie je nejmenší a nejméně osídlený kontinent. Rozkládá se ve východní části jižní polokoule. Téměř středem prochází obratník Kozoroha. Svou vzdáleností od většiny světadílů - nejvíc se přibližuje Asii - je Austrálie značně izolována od ostatního světa.

Austrálie je po Evropě nejnižším světadílem - 96 % plochy má výšku do 600 m. převládají plošiny a nížiny. Podél východního pobřeží se táhnou Australské Kordillery (Velké předělové pohoří), dosahující největších výšek na jihu v Australských Alpách. Austrálie je nejsušším světadílem, 1/2 území nemá odtok k moři. 1/3 plochy kontinentu pokrývají pouště a polopouště, další 1/3 suché stepi a jen 1/10 půdy se dá obdělávat.

Obyvatelstvo, hospodářství
Území mezi Melbourne a Sydney tvoří jádrovou oblast kontinentu. Pusté vnitrozemí je osídleno velmi řídce a představuje typické periferní území. Až do druhé světové války převládali přistěhovalci z Britských ostrovů. Po válce začali do země proudit imigranti z ostatních evropských zemí, později i z Asie, Afriky a Oceánie. Původní Austrálci, mezi nimiž dnes již převládají míšenci, tvoří jen zlomek obyvatelstva. v Austrálii žije na ploše rovnající se třem čtvrtinám rozlohy Evropy jen 17 milionů obyvatel, z toho 90 % ve městech (3/4 vlastní rodinný domek).. Dokonce 60 % obyvatel soustřeďují hlavní města jednotlivých australských států. Je jednou z vyspělých zemí, pro něž je přistěhovalectví charakteristickým rysem.
Austrálie patří k hospodářsky nejvyspělejším státům světa s vysokou životní úrovní obyvatel. Ačkoli je státem s rozvinutou tržní ekonomikou, je obdobně jako Kanada atypicky zapojena do mezinárodní dělby práce - vyváží především nerostné suroviny a zemědělské produkty, které jen částečně zpracovává. Tím se podobá rozvojovým zemím. Ohromné nerostné bohatství je zatím využito jen z části. Austrálie je největším vývozcem železné rudy a bauxitu a také ve vývozu polymetalických rud (hlavně olova, zinku a mědi) se řadí k předním státům světa. Zásoby černého uhlí se energeticky vyrovnají zásobám saúdskoarabské ropy. Největším odběratelem je Japonsko, které je i hlavním obchodním partnerem. Zemědělství si vzhledem ke svému podílu na vývozu stále udržuje značný význam. Má však ke svému dalšímu rozvoji omezené přírodní podmínky. Na velkých farmách ve vnitrozemí se chovají ovce a skot. Ovcí je zde desetkrát víc než lidí. Austrálie je světovým vývozcem vlny, hovězího masa a pšenice. Nejvyspělejšími státy jsou Nový Jižní Wales a Victoria na jihovýchodě. Hlavním městem federace je Canberra, největším Sydney.

Flóra a fauna
Na území Austrálie žijí některé endemitské druhy - medvídek koala, ptakopysk, ježura australská a pes dingo. Nalezneme zde i velké množství hadů, hmyzu a krokodýlů. Lesy zaujímají 5 % rozlohy, ve kterých se vyskytují převážně blahovičníky (eukalypt). Tasmánie je známá svými kapraďovitými a trávovými stromy.
Obrovské přírodní bohatství a rozsáhlé liduprázdné prostory Austrálie tvoří protiklad hustě zalidněným nejbližším částem Asie. Dnešní periferní poloha Austrálie a Nového Zélandu se v budoucnu s rozvojem pobřežních oblastí Tichomoří zvýhodní."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fbaf8a0fa4c.zip (453 kB)
Nezabalený formát:
Australie.doc (484 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse