Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Báječná léta pod psa - Michal Viewegh

Báječná léta pod psa - Michal VieweghKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Báječná léta pod psa, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh , literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Autor (život a dílo)
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román (velmi rozsáhlé dílo, obsahuje více dějových linií, mnoho postav, vícero prostředí)

Literární směr: 90. léta 20. století, po Sametové revoluci

Slovní zásoba: spisovný jazyk, ve přímé řeči hovorový

Kompozice: retrospektivní, psaný v er-formě, autobiografické prvky, rychlý spád děje prokládán výpisky z Kvidova deníčku, satira, ironie

OBSAH

Postavy:
Kvido: nadprůměrně inteligentní, neohrabaný, tlustý chlapec, který už od svého dětství šokuje okolí svými chytrými řečmi, ale i tím, že uměl číst a psát již dávno před nástupem do školy. Už ve školce se zamiloval do Jarušky, na konec sní zplodí dítě.
Kvidův otec: velice inteligentní, cílevědomý muž. Pochází z chudé rodiny. Vystudovaný ekonom se státnicemi z angličtiny, němčiny a vlastní také červený diplom. Nikdy by nevstoupil do komunistické strany. Nerad vyvolává a řeší konflikty. Miluje práci s dřevem. Zblázní se kvůli totalitnímu režimu.
Kvidova matka: právnička, bývala herečka. Ochotná a milující manželka a matka. Známá svým strachem ze psů, který je způsoben zážitkem, kdy jí v pokročilém těhotenství jeden velký vlčák málem pokousal.
Paco: Kvidův mladší bratr. Neoplývá tak vysokou inteligencí. Téměř jediné co jsme se o něm dozvěděli je, že se od dětství zbláznil do kovbojství a indiánství.
Babička Líba: matka Kvidova otce. Milující cestovatelka a zarputilá vegetariánka, která kvůli tomu obtěžuje celé své okolí. Ze svých cest posílá pohlednice s vtipnými básničkami a přiváží levné dárky, jako je ručník z hotelu atd.
Dědeček Josef: tatínek Kvidova otce
Dědeček Jiří: tatínek Kvidovy matky
Babička Věra: matka Kvidovy matky
Ing. Zvára: nejlepší přítel Kvidova otce, není tak inteligentní jako otec, ale za totality se dostává na lepší pozice, protože vstoupil do komunistické strany
Zita: rodinná přítelkyně, která kvůli totalitě musela opustit dlouholetou práci gynekoložky a pracuje v kině, kde se také pod jejíma rukama narodí Paco."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546623768ee11.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Baccjecccnacc_leccta_pod_psa_.rtfd/TXT.rtf (11 kB)
__MACOSX/Baccjecccnacc_leccta_pod_psa_.rtfd/._TXT.rtf (1 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse