Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Barevné inkoustové tiskárny - vícekriteriální hodnotová analýza

Barevné inkoustové tiskárny - vícekriteriální hodnotová analýza


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o hodnotovou analýzu 13 barevných inkoustových tiskáren.

Obsah

1.
Cíl elaborátu
2.
Zadání
3.
Vypracování
4.
Funkční strom vnitřních funkcí
5.
Tabulky s kritérii

Úryvek

"3. Vypracování:

Postup stanovení wi:

Dle názoru naší skupiny je při výběru nové tiskárny nejdůležitějším faktorem kvalita tisku s kterou souvisí i rozlišení, dále pak rychlost tisku a následují méně důležité parametry jako je možnost českého kódování, kapacita vstupního podavače a manipulační vlastnosti jako jsou rozměry a váha. Poslední co by nás ovlivnilo při hodnocení tiskárny je záruka, která je k tomu či onomu zařízení poskytována.

Jednotlivým parametrům uvedeným výše jsme přiřadili takové číslo, aby výsledný součet byl 100. Nejvýznamnější parametr dostal číslo nejvyšší a nejméně důležitý dostal nejmenší koeficient. Vzorec použitý při určení wi je Ph = Kd.Dh – metoda Pathern.
Vyhodnocení:
- viz přiložená tabulka a funkční strom"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky.
Práce je provedena v MS Excelu (*.xls) a v MS Wordu (*.doc).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0018.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Tiskarny_analyza.xls (26 kB)
Tiskarny_analyza.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse