Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Baroko v Čechách - zpráva o výstavě

Baroko v Čechách - zpráva o výstavě


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi krátkou zprávu, která informuje o výstavě České baroko. Text seznamuje s místem a dobou konání, obsahem výstavy. V závěru je uveden vlastní názor autorky seminární práce na tuto akci.

Obsah

1.
Místo a doba konání
2.
Výklad (obsah výstavy)
3.
Vlastní názor

Úryvek

"MÍSTO A DOBA KONÁNÍ
Od letošního roku je možné v nově zrekonstruovaném Schwarzenberském paláci navštívit stálou expozici nazvanou Baroko v Čechách. V paláci, který je vedle Letohrádku královny Anny nejvýznamnější renesanční stavbou Prahy, se podařilo při rekonstrukci zachovat původní krov, podlahy i několik funkčních kachlových kamen. Stropy několika sálů zdobí renesanční malby. Je možné přijít denně kromě pondělí od 10-ti do 18-ti hodin.

VÝKLAD
V prostorách přízemí je k vidění sochařská kolekce významných tvůrců jakými byli například Matyáš Bernard Braun nebo Ferdinand Maxmilián Brokof. Další dvě patra nabízejí prohlídku malířských děl z období od pozdní renesance do konce baroka, z nichž jsou tu především obrazy umělců, které si přizval na svůj dvůr císař Rudolf II. Vystaveny jsou i mistrovská díla Petra Brandla, Karla Škréty, Jana Kupeckého a dalších malířských osobností baroka.

VLASTNÍ NÁZOR
Velice zajímavé je pojetí různých pohybů a zpracování děje v obraze. Malíř se totiž snaží pozorovatele co nejvíce dostat do děje. Využívá k tomu různých prostředků. Jako například naznačení pohybu anděla, který jakoby vystupuje z obrazu. Dále jsou zde časté tmavé a světlé plochy znamenající hlavně nějakou naději, cestu apod. "

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce čerpá ze zdroje: http://www.prvnikrok.cz/detail-clanek.php?clanek=1190.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b222a1da5c20.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Cechach_zprava.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse