BelgieKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně pojednává o geografických, demografických, hospodářských a historických charakteristikách Belgie.

Obsah

1.
Geografie
2.
Obyvatelstvo
3.
Ekonomika
4.
Historie

Úryvek

"Belgie


Belgie je stát v západní Evropě s rozlohou 30 518 km2 a má 10 milionů obyvatel. Hlavním městem je Brusel, ve kterém žije 952 000 obyvatel. Belgická měna je frank a řeč mají vlámštinu a francouzštinu. Pobřeží Severního moře, které je dlouhé 68 kilometrů, je nížinné, s písečnými přesypy a plážemi. Nížina zaujímá i celou severozápadní a severní část státu. Jihovýchod vyplňují Ardeny, lesnatá vrchovina a plošina s rašeliništi prostoupená hlubokými údolími. Nejvyšší hora Belgie se tyčí v německém pohraničí. V Belgii je hustá říční síť s hlavními toky řek Šelda a Maas. V nížinné oblasti se rozpíná síť vodních kanálů. Roční přímořské srážky mají rozpětí 650mm. V přímořské oblasti dosahují až 1500mm v nejvyšších oblastech Arden. Tyto nejvyšší části státu v pohraniční oblasti jsou chráněny jako přírodní parky a rezervace. Obyvatelstvo tvoří germánští Vlámové (54% na severu), románští Valoni( 36% na jihu) a menšina Němců (0,7% na východě). Cizinců je 9,1%. Belgie je z 81% římskokatolickou zemí. Ve městech žije 60,9% obyvatel. V Belgii je dohromady 7 velkoměst s hlavní aglomerací Brusel a Antverpy. Je to hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a produktivním zemědělstvím, intenzívně zapojený do mezinárodního obchodu. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 10%. Hlavní průmyslová odvětví jsou: hutnictví, strojírenství, chemie textilnictví a potravinářství. V Belgii se omezuje těžký průmysl a proto končí těžba uhlí. Belgie má rozhodující podíl na broušení diamantů ( Antverpy ) a světovém obchodu s nimi. Na výrobě elektrické energie se 58,9% podílí jaderná energie. Zemědělství využívá 45% půdy státu. V Belgii převažuje živočišná výroba na menších farmách. Hlavní produkty belgického farmářství : obilniny, cukrovka, brambory a zelenina. Území Belgie bylo ve středověku obýváno keltskými i germánskými kmeny. Žil zde germánský kmen Belgové, po kterém se později jimi obývané území začalo nazývat Belgica. Toto území patřilo v ranném středověku k franské říši. V 11-12 století vznikla na území Belgie hrabství a církevní panství. Ve 14-15 století byla sjednocena pod vládou burgundského království."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50899b3764ffe.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Belgie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse