Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezhlavý kohout: výukový text a cvičení v němčině

Bezhlavý kohout: výukový text a cvičení v němčině


Kategorie: Nauky o německém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký německý výukový text o bezhlavém kohoutovi doprovázený řadou gramatických cvičení. Úvodní část tvoří soupis slovní zásoby potřebné pro porozumění textu a překlad některých slovíček do češtiny. Po textu následují rozmanitá cvičení zaměřená na rozpoznávání a formování slovních druhů, tvoření vět či slovesný tvar préteritum.

Obsah

1.
Která slovíčka už znáte?
2.
Výukový text
3.
Doplňte
3.1.
Množné číslo k jednotnému
3.2.
Podstatné jméno k přídavnému
3.3.
Sloveso k podstatnému jménu
4.
Najděte v textu složená slova
5.
Najděte v textu slovesa a převeďte je do préterita
6.
Vypište z textu předložky a určete, zda se pojí se třetím nebo čtvrtým pádem
7.
Vytvořte z daných slov větu
8.
Doplňte prázdná místa v textu

Úryvek

"Welche Wörter kennen Sie schon?
abhacken - useknout
das Blutgerinnsel – sraženina krve
das Gehirn - mozek
den Kopf abhacken
den Kopf dem Hahn abhacken
der Kopf -
die Pipette - kapátko
die Verblutung - vykrvácení
durch den Hühnerhof stolzieren
ein echtes Wunder – skutečný zázrak
ersticken – an Luftmangel sterben
hoch
hoch am Hals
hoch am Hals treffen – zasáhnout vysoko na krku
stolzieren – stolz spazieren
treffen - setkat
umgerechnet – v přepočtu
verantwortlich - zuständig
verantwortlich für etw. AKK – zodpovědný za
verdienen – besonders Geld für eine Tätigkeit
verhindern - zabránit
verschonen – nepoškodit
verschont bleiben – zůstat nepoškozený

Lesen Sie den Text.
Am 10.September 1945 hackt Farmer Lloyd Olsen seinem Hahn Mike den Kopf ab. Das Tier stolziert aber weiter durch den Hühnerhof. Olsen trifft den Hahn so hoch am Hals, dass ein Teil des Gehirns, verantwortlich für den Bewegungsapparat, verschont bleibt. Blutgerinnsel verhindert die Verblutung. Olsen geht mit Mike auf Tour und verdient umgerechnet 10 000 Euro im Monat. Essen und Wasser bekommt der Hahn in den Hals mit einer Pipette. Nach 18 Monaten das Unglück: Der Hahn erstickt. Die Legende lebt bis heute.

Füllen Sie aus.

Singular Plural
Hahn __________
Tier __________
Hühnerhof __________
Teil __________
Euro __________
Pipette __________

Substantiv Adjektiv
__________ verantwortlich
__________ beweglich
__________ lebendig

Substantiv Verb
Bewegung __________
Erstickung __________
Verhinderung __________"

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Práce obsahuje dva obrázky vztahující se k výukovému textu a dvě tabulky na doplňování slov, rozsah čistého textu činí cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e8b63ead2cf5.zip (196 kB)
Nezabalený formát:
Kohout_vyukovy_text_cviceni_nemcina.pdf (199 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse