BibleKategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: V této práci můžeme nalézt základní informace o bibli a o jejích částech - starém a novém zákoně.

Obsah

Bible
1.
Starý zákon
2.
Nový zákon
3.
Poselství

Úryvek

"Bible
je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné. Bible je označována též jako Písmo svaté. Lze se také setkat s označením Kniha knih.
První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih, který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny (koiné) zvaný podle počtu překladatelů Septuaginta, a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v hebrejštině, malá část aramejsky.
Druhá část Bible, Nový zákon, je pouze křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina koiné.
Slovo „bible“ pochází z řečtiny (slovo biblos – označuje papyrový svitek). Papyrové svitky velkou měrou vyráběli Féničané
Biblické spisy jsou jak v chápání judaismu, tak v křesťanském chápání sbírkou svědectví o Božím zjevení, neboli o lidské zkušenosti s Bohem. Církev měla v celých svých dějinách k Písmu svatému úctu, neboť věří, že se v textech Písma setkává s Božím slovem. Bůh si, jak věří křesťané, vybral lidské autory k jejich sepsání a skrze ně na sepsání textu působil. Proto také církev věří, že to, co biblické spisy tvrdí, je spolehlivé, věrné, bez omylu a pravdivé.
V běžných biblických vydáních je text každé knihy dělen na kapitoly a každá kapitola na verše.
Bible je nejpřekládanější knihou na světě. V roce 2009 byla alespoň část Bible přeložena do 2454 jazyků
Současná historická věda stále řeší vztah Bible a historie. Některé části Bible uznává za historicky správné, jiné nikoli."


PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545293eb8b591.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Bible.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 233x
2. Alkoholy 226x
3. Analytická chemie 205x
4. Antická literatura 168x
5. Orientální literatura 159x
6. Chemie 155x
7. Bible 145x
8. Difúzní operace 142x
9. Halloween 106x
10. Aldehydy a ketony 99x