Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bílá nemoc - Karel čapek

Bílá nemoc - Karel čapekKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Církevní základní škola a střední škola Plzeň, Spálené Poříčí

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozbor díla Bílá nemoc od Karla Čapka.

Obsah

1.
Děj
2.
Místo a čas, kde se příběh odehrává
3.
Hlavní myšlenka
4.Literární žánr
5.
Literární druh
6.
Postavy
7.
Forma textu
8.
Doba vzniku díla
9.
Jazykové prostředky
10.
Charakteristika literárního žánru
11.
Osobní hodnocení

Úryvek

"1. Děj
- Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék, ale vydá ho jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla – výbojný maršál – chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje.
- Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krug. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky. Krug žádá maršála, aby uzavřel mír. Tan však trvá na dalším zvýšení zbrojní výroby. Ani maršál nedonutí Galéna ke změně jeho stanoviska
- Ve chvíli, kdy na sobě maršál zpozoruje bílou skvrnu, fanatiky vyzývá k dalšímu výbojnému tažení. Teprve na naléhání jeho dcery a mladého Kruga, jehož otec se zastřelil, je ochoten uzavřít mír a splnit tak Galénovu podmínku, aby mohl být vyléčen.
- Galén přichází k maršálovi je však ubit fanatickým davem, když odmítl provolávat slávu válce a jeho lék je rozdupán.
- Další dějovou linku tvoří příběh rodičů (matka, otec) a jejich syna. Zatímco rodiče se bojí o svůj život, syn se těší, až staří lidé zemřou a uvolní tak místo mladším. Nepřipouští si hrůzu nemoci. Je to právě on, kdo zabije Galéna a rozdupe jeho lék.

2. Místo a čas, kde se příběh odehrává
- Fiktivní doba a fiktivní prostředí– neznámo kdy a neznámo kde.

3. Hlavní myšlenka
- Jeden člověk je bezmocný proti celému davu. Varování před nebezpečím fašismu, konflikt mezi demokracií a diktaturou. Poukázat na nesmyslnost války.

4. Literární žánr
- Tragédie (Forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.)

5. Literární druh
- Drama o třech aktech a čtrnácti obrazech.

6. Postavy
- Doktor Galén – Šlechetný, neústupný, je proti válkám.
- Dvorní rada profesor Sigelius – Ředitel kliniky, který by si nejraději přivlastnil Galénův objev a získal hodně peněz.
- Maršál – Velitel vojsk, bezohledný, nelidský.
- Baron Krug – Ředitel továrny na výrobu zbraní.
- Otec, matka, syn – Bezejmenná rodina, pracující u barona v továrně. Matka onemocní bílou nemocí.
- Maršálova dcera a syn barona Kruga – Představitelé zmoudřelého lidstva, proti válce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547a69a5310d4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Bila_nemoc_K.C..doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse