Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bogdan Trojak: Brněnské metro - literární kritika

Bogdan Trojak: Brněnské metro - literární kritika


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátkou literární kritiku knihy Brněnské metro od spisovatele Bogdana Trojaka. Autor práce se příliš nezabývá popisem obsahu daného díla, spíše se soustředí na provázanost jednotlivých kapitol a na jazykovou stránku – přibližuje používaná slovní vyjádření a obraty, přičemž uvádí i několik konkrétních příkladů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručný obsah
3.
Absence nadčasovosti
4.
Slovní obraty

Úryvek

"Další nepřehlédnutelnou záležitostí jsou jistá slovní vyjádření využívající drobných detailů. Některé obraty využívající jistého nepopiratelného vlivu básnického umění (pištění rdoušeného moudivláčka či moudimašinky, v dutinách svého pískovcového břicha) lze považovat za příjemné zpestření strohého vypravěčského stylu. Dalšími snahami o originalitu se však stává celý text nepřehledný, častokrát narušený nejen autorovou fantazií (révokaz je skladba pro dvě ruce a čtyři nohy), ale i stylizací osob. Nářeční prvky užité pro postavu Slívy jakoby naznačovaly Trojakovu nejistotu či jeho přesvědčení o nutnosti za každou cenu zaujmout. A samozřejmě, jakožto v prvé řadě básník, si autor neodpustil prokládání textu básněmi či texty písní, podle mého mínění často hodnotnější než samotný prozaický text. A pro příště snad jen: Ševče, drž se svého kopyta…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c16727e11c4d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bogdan_Trojak_Brnenske_metro.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse