Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohumil Hrabal- Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal- Ostře sledované vlaky


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, Tachov

Charakteristika: Rozbor díla popisuje děj a krátce charakterizuje hlavní postavy. Také obsahuje literární zařazení (druh, žánr, výrazová forma) a zabývá se hlavní myšlenkou díla aneb ,, co tím chtěl autor říct".

Obsah

1.
Lit. zařazení
2.
Děj
3.
Hl. myšlenka díla
4.
Charakteristika postav
5.
Další informace

Úryvek

"Lit.druh : próza
Lit.žánr : epika
Výraz.forma : novela
Děj: Odehrává se v zimě roku 1945 na malém nádraží v západních Čechách, kde projíždějí německé ostře sledované vlaky. Hlavním hrdinou je výpravčí Miloš Hrma, který se po pokusu o sebevraždu vrací zpět do práce. Miloš má vztah s Mášou, která pracuje jako průvodčí. Kuli nezdařenému pokusu o pohlavní styk si podřezává žíly. Společně s Milošem na stanici pracuje ještě výpravčí Hubička, zdejší Seladón a pan přednosta jehož největší láskou jsou jeho holuby. Miloš, který má s přednostovo manželkou, paní přednostovou dobrý vztah, jde vyzvídat, zda by mu nedala pár rad, jak „při tom“ nezvadnout ,,jako lilium“ jak uvádí, ona se však ostýchá. Až tyrolská dívka Viktorie z něj udělá muže a on je šťastný, že teď už Mášu nezklame. Dostane za úkol hodit bombu na jeden z vlaků, co převáží na frontu střelivo od výpravčího Hubičky. Je to jeho ostře sledovaný vlak. Miloš to udělá , avšak jeden z německých vojáků si ho všimne a postřelí ho. Miloš vystřelí taky. Voják padá z vlaku. Nakonec leží vedle sebe a umírají. Miloš už chápe, že jeho osud mu předurčil umřít jinak než spáchanou sebevraždou. Touto smrtí příběh končí.
Hl.myšlenka : Autor se nechal inspirovat dobou protektorátu, kdy vznikaly mnohé odbojové organizace a lidé se snažili jakýmkoliv způsobem škodit Němcům. Právě průvodčí často tuto partyzánskou činnost provozovali. Ostře sledované vlaky převáželi věci na frontu, ať už jídlo, střelivo… Lidé, ač na první pohled věrní protektorátu, v duchu stále zůstávali vlastenci a za svou zem bojovali, někteří aktivně a někteří pasivně. Těmto lidem nebylo líto položit z vlast život.
Skrytá kritika režimu.
Charakteristika postav:
Miloš Hrma- Zaučující se výpravčí, nezkušený, ostýchavý a lítostivý (např. při převážení dobytka na frontu)
Hubička- Celebrita, která zdejší telegrafistce tiskala razítka okolo zadnice, je to velký sukničkář a milovník žen
Viktorie- rakouská tyrolka s velkými vnady
Máša- Milošovo dívka
Byl natočen stejnojmenný film. Režisér Jiří Menzel, 1966, oceněn oskarem, v hl. roli Václav Neckář"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53550af107359.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ostre_sledovane_vlaky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse