Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českéhoKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Balbínově díla Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého.

Obsah

1.
Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

Úryvek

"Balbín píše toto své dílo 50 let po bělohorské bitvě (na přelomu let 1672/3) za naprostého úpadku vědomí jazykového i národního. Úpadek zavinili sami Čechové. Váží si více cizího než vlastního jazyka, mnohé rozčiluje i vlastní mluva. Závodí o dvorskou přízeň, projevují netečnost a lehkomyslnou bezstarostnost o osudy národa, mlčí k zanedbávání starých práv a uzavírají sňatky s cizinci. I lidé duchovní, zvláště řeholníci, jsou národnostně bezbarví. Odstrašujícím vzorem tohoto úpadkového češství je horlivý odchovanec jezuitů, nejvyšší purkrabí hrabě Bernard Ignác z Martinic, syn smutně proslulého Jaroslava Bořity z Martinic. Čechy se staly vlastní vinou velkým hostincem a zaopatřovacím ústavem Španělů, Francouzů, Vlachů a Němců, kteří právě proto, že jsou cizinci, předhánějí v hodnostech lidi domácí. Mají více peněz a mohou se v Čechách roztahovat. Germánské kmeny měnily již na úsvitě středověku svá sídla. Dnes se potulují zase po Evropě a zakládají své sídla všude tam, kde se jim vede dobře. Nemohou a hlavně nechtějí učit se jazyku svých hostitelů, požadují od nich, aby znali němčinu, kazí jazyk původní (tak vznikl románských jazyk) nebo vyhladí jazyk hostitelů úplně. K nám je láká naše pohostinnost, volná půda, řídkost obyvatelstva, výnosnost řemesel a umění. Cizinci vyčerpávají lid nesnesitelnými daněmi. Protože se bojí, aby neztratili moc nad okupovanou zemí, vyhlazují soustavně národnostní a jazykové cítění hostitele.
To vše se děje za tichého souhlasu panovníka, přestože Čechy často osvědčily králům svou věrnost. Panovník má znát jazyky svých národů. Poněmčení se naštěstí nepodařilo, ačkoliv vnikání Němců bylo často velmi nebezpečné. Nyní je však nebezpečí tím větší, že ho podporují domácí odrodilci. Česká šlechta, mnohdy zchudlá, však setrvává na svém a poněmčení se vytrvale a srdnatě brání.
Mateřštinu nesmíme podceňovat. Není k tomu důvodu. Slovan se snadno učí cizím jazykům, neboť je zvyklý na složitou gramatiku jazyka svého.
Autor končí pevnou důvěrou v ochranu sv. Václava, který nedá zahynout nám ani budoucím generacím."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fc37ced150.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
B_Balbin_Rozprava.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse