Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Boleslav Jablonský: Tři zlaté vlasy

Boleslav Jablonský: Tři zlaté vlasyKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Tři zlaté vlasy, jehož autorem je Boleslav Jablonský.

Obsah

1.
Boleslav Jablonský: Tři zlaté vlasy

Úryvek

"Tři zlaté vlasy
Jablonský Boleslav
Rudomila, dcera slavného kupce, stojí zrána na hradbách tvrze. Tu spatří krásného Vojmíra na koni a dá otevřít bránu. Zanedlouho už spí ve Vojmírově náručí pod rozkvetlou jabloní. Rudmil se však brzy vrátí z cest a lásku jí vytýká: dá ji jen tomu, kdo přinese tři vlasy zlatohlavého obra.
Vojmír vstal, prosil za odpuštění a dojat Rudomilinou krásou slíbil, že do tří měsíců ony zlaté vlasy přinese. Sedl ihned na koně a vydal se na cestu. Dojel do města a zmocnila se ho žízeň - ve městě však není žádná voda. Jede proto dál, až přijede k hoře, na které stojí chrám. Jde se poklonit bohům a v chrámu potká starého otce němé dívky. Dostane se také k řece, přes kterou převáží hrozivý obr. Ten Vojmíra požádá, aby se Zlatohlavce zeptal, jak by se mohl zbavit přívoznictví. Nato hrdinu vezme a donese až na horu, kde sídlí Zlatohlav.
Vojmír najde Zlatohlavův domov a potká jeho ženu. Vypráví jí o tom, co je nového ve světě. Přichází ale Zlatohlav a Vojmír se musí schovat. Obr usne a žena mu vytrhne jeden vlas. Vtom se však obr vzbudil - žena mu vypráví sen o městě, kde lidé hynou žízní. Obr ženě poradil a poté znovu usnul. Žena mu vytrhla ještě další dva vlasy. Obr se pokaždé rozzuřil, ale nakonec jí vždy dobře poradil a opět usnul.
Vojmír se i s vlasy vrací k Rudomile. Obr převozník chce vědět, co Vojmír zjistil. Zastaví loď uprostřed moře a čeká na odpověď.Vojmír ho přesvědčí, aby jel dál. Když se dostanou na břehu, Vojmír vyskočí a obrovi poradí, aby někomu předal veslo a utekl.
Vojmír jel dál, pomohl němé dívce i městu bez vody, až nakonec dorazil zpět do Rudomilova sídla. Rudomila jako každé ráno stojí na hradbách tvrze a vyhlíží svého milého. Vtom ho spatří, jak vyjíždí z lesa a nese tři zlaté vlasy. Letí mu radostně vstříc. Otec, starý Rudmil, konečně jejich lásce požehná."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4f014955c2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
B_Jablonksy_Tri_zlate_vlasy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse