Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Božena Němcová: Karla

Božena Němcová: Karla


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručně vypracovaný obsah povídky Karla od Boženy Němcové. Kromě samotného obsahu knihy, se zabývá i použitými jazykovými prostředky, a přikládá i názor autora na povídku.

Obsah

1.
Obsah
2.
Jazykové prostředky
3.
Vlastní názor

Úryvek

"Obsah díla:

Děj začíná tím, že se skupina vojáků vrací z ciziny do Čech. Spolu s nimi přichází i žena, která nese na zádech děvčátko. Jmenuje se Markytka a její muž byl vojákem a zemřel. Markytka se proto vrací do své rodné vsi a začíná pracovat u rychtáře. Její dcera Karla se brzy spřátelí s hospodářovými dětmi Hanou a Petrem. Vysloužilý voják Bárta, kmotr Karly, zůstává také ve vsi. Bárta se živí vyřezáváním různých věcí a K. se u něho naučí také vyřezávat. B. lituje, že není K. hoch. Děti rostly, a Petrovi se začala K. líbit. Markytka je ovšem proti. Nechce, aby se vzali a K. ani o hochy nestála, měla ráda Hanu. O Masopustě se K. přestrojila za vojáka a když doprovázela H. ze zábavy domů, řekla H., že by chtěla K. za muže, kdyby byla mužem. Teď teprve se Markytka přiznala, že je K. vlastně hoch a že jí vydávala za děvče, aby nemusela na vojnu. Nyní již Karel odejde do Pha a přihlašuje se na vojnu. Díky rychtáři je K. brzy z vojny propuštěn, vezme si H. a stane se sedlákem.

Jazykové prostředky:

Autorka používá dialekty a nářečí. Je nesporné, že mezi těmito lidmi žila.

Vlastní názor:

Povídka se mi líbila pro svůj zajímavý obsah."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0046.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Nemcova_Karla.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse