Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Božena Němcová: V zámku a podzámčí


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje osobnost české spisovatelky Boženy Němcové a hlavně se zaměřuje na jedno z jejích děl, knihu V zámku a podzámčí. Práce mimo hlavních postav přináší i zařazení povídky do příslušného literárního žánru a stručné shrnutí obsahu knihy. V závěru se objevuje osobní názor autorky práce.

Obsah

1.
Božena Němcová
2.
Hlavní postavy
3.
Zařazení povídky
4.
Stručný obsah knihy
5.
Shrnutí
6.
Vlastní názor

Úryvek

"Zařazení povídky
Tato povídka patří do vrcholného tvůrčího období Němcové, vznikla roku 1856, poprvé byla otištěna v brněnském kalendáři "Koleda" roku 1857. Snaží se o realistické zobrazení života národního. V této době v Habsburské monarchii vládne František Josef I. Upevňuje se absolutismus a centralismus.

Stručný obsah knihy
Kniha porovnává život chudých a bohatých. Skládá se z drobných příběhů. Nejrozvitěji jsou popsány příběhy Karáskové a také život paní Skočdopole, ale také příběhy psíka Joliho a nevěrné Sáry. Všechny příběhy však spojuje sedmiletý chlapec Vojtěch.
Paní Skočdopole patří do 1. Třídy obyvatelstva, bydlí na zámku a ze všeho nejvíce se chce podobat šlechtě. Proto si nechá koupit jméno von Springfield a psa Joliho, kterého krmí jen vybranými jídly a dělá vše co jí řekne její zlá komorná Sára.
Zatímco paní Karásková patří po smrti manžela do třetí třídy do tkz. podruhoviny. Má dvě děti Jozífka a Vojtěcha. Paní Karásková a Jozífek zemřou na choleru a z Vojtěcha se stane sirotek. Ujímá se ho krejčí Sýkora se ženou. Jenž ho přijmou za vlastního."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45770f1627aee.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bozena_Nemcova.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse