Bram Stoker: Drákula


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručný rozbor knihy Brama Stokera Drákula. Po seznámení s životopisnými daty spisovatele následuje vylíčení obsahu knihy. Autor rovněž charakterizuje hlavní postavy a připojuje ukázku z knihy. Závěr tvoří osobní názor autora na dílo.

Obsah

1.
Životopisné údaje Brama Stokera
2.
Děj knihy
3.
Charakteristika postav
4.
Ukázka z knihy
5.
Vlastní názor na knihu

Úryvek

"Bram Stoker
Bram Stoker se narodil v dublinském Clontarfu. Do osmi let ho neidentifikovaná choroba držela na lůžku a bránila mu chodit i stát. Matka mu údajně v této době vyprávěla lidové příběhy a keltské mýty. Choroba a bezmoc zjsou znatelné v jeho dílech. Po nemoci začal žít normální život. V roce 1878 si vzal Florencii Balcomovou. Měl syna Noela. Narodil se v roce 1847 a zemřel 1912.

Obsah
Hrabě Dracula žil Transylvánii a měl 3 družky, se kterými žil na hradě. Byli upíři. Protože je Transylvánie vydrancovaná, rozhodne se Dracula přestěhovat do Londýna. Jonathan Harker přijel Draculovi předložit návrhy domů v Londýné a stává se Dráculovým zajatcem. Podaří se mu zázračně uprchnout za dne, kdy Dracula ztrácí moc. Ožení se s Mínou.
Když vyšla Lucy, která je Mínia kamarádka, náměsíčná ven hrabě ji kousl. Postupně ztrácela krev a na její záchranu zavolali Van Helsinga, ale ani ten nemohl příčinu nemoci nalézt. Lucy zemře, stane se z ní upírka a Van Helsing tu příčinu zjistí. Dr.Seward, Quincey Morris a Arthur Godalming ji milovali a po její smrti se stali přáteli. Všichni s Van Helsingovou pomocí zachránili Lucyinu duši. Pronásledují hraběte. Ten přespává v krabicích s hlínou. Dracula pokouše i Mínu a všichni, kteří zachraňovali Lucy, teď zachraňují ji. Zničí hraběti bedny s hlínou a ten utíká zpátky do Transylvánie v poslední bedně. Všichni odcestují za hrabětem a chtějí ho osvovodit. Chtějí mu vrazit kůl do srdce, ale není to jednoduché. Po dlouhé honičce se ho ale podaří zneškodnit i s družkami. Umírá Morris a Míně se narodí syn.

Dracula
Drákula je ošklivý muž zahalený většinou do černého pláště s dlouhými nehty, bledou tváří a rudými rty. Dokázal se měnit v netopýra, nebo vlka a měl normální upíří vlastnosti = protivil se mu kříž, zrcadlo, světlo, … Jeho vinou umírali lidé . Na konci je zabit lovci upírů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d32d3354d85e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dracula.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse