Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Britské ostrovy

Britské ostrovy


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát, který popisuje ve stručnosti Britské ostrovy a jejich základní charakteristiku. Věnuje se také Irské republice a představuje některé zajímavosti z těchto regionů.

Obsah

1.
Spojené království
2.
Irská republika
3.
Zajímavosti

Úryvek

"Wales je zemí kopců a ovčích farem, jen na jihu je důležitý průmysl a kdysi tu bylo těženo velké množství uhlí. Ve Skotsku jsou vřesoviště a údolí a mnoho lidí bydlí v centrální nížině kolem Glasgowa a Edinburghu. Třetina lidí v severním Irsku žije v Belfastu. Zbytek je roztroušen mezi kopci a údolími u největšího jezera VB.
Mnoho obyvatel Anglie pochází z příslušníků kmene Anglů, Sasů a Normanů, kteří se sem nastěhovali ve středověku. Skotové, Irové a Velšané jsou potomci Keltů, kteří žili v Británii před raným středověkem. Nyní je zde ale skutečná směs kultur a národností. V tomto století přišli další osadníci z Evropy, Asie a karibských ostrovů.
Po rozpadu impéria byla VB bohatá a mocná. Byla předvojem průmyslové revoluce, vládla velkému impériu rozkládajícímu se po celém světě a zahrnujícímu Indii, Austrálii a Knadu. Po druhé světové válce znárodnila labouristická vláda mnoho průmyslu, představila sociální stát, aby pomohla potřebným a jako první na světě vytvořila zdravotnické služby pro obyvatelstvo zdarma. Toto však nevyřešilo ekonomické problémy země."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ec3dc16d5c3.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Spojene_kralovstvi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse