Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Brzdy a protismykové ochrany

Brzdy a protismykové ochrany


Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje nejen na popis, použití a konstrukci brzdy kolejnicové, která je doplněna grafem účinnosti brzd, ale věnuje se také brzdám zajišťovacím a parkovacím. Poslední část pak pojednává o protismykové ochraně.

Obsah

1.Kolejnicové brzdy
1.1.Použití
1.2.Konstrukce
1.3.Graf účinnosti brzd
2.Zajišťovací a parkovací brzdy
3.Protismykové ochrany

Úryvek

"Zajišťovací a parkovací brzdy

Zajišťovací
- slouží k dlouhodobému odstavení vozidla
- brzdu je schopen zajistit i nekvalifikovaná osoba
- brzda má jen dvě polohy
Parkovací
- Tato brzda automaticky při zastavení vozidla přivede do brzdových válců tlak 2 bar a zajistí tak stojící soupravu proti pohybu. Tato brzda ušetří strojvedoucímu dost práce, protože často používanou technikou zastavování je těsně před zastavením odbrzdit samočinnou tlakovou brzdu a zabrzdit přímočinnou brzdu, což vyžaduje (kvůli delší časové prodlevě samočinné brzdy) určitou praxi a cit.

Protismykové ochrany

- Protismykové zařízení je zařízení navržené pro nejlepší využití adheze řízeným omezováním a obnovováním brzdicí síly, aby se zabránilo zablokování kol a nekontrolovanému smyku; tím je optimalizována brzdná dráha. Protismykové zařízení nesmí měnit funkční vlastnosti brzd. Vzduchové zařízení vozidla musí být dimenzováno tak, aby spotřeba vzduchu protismykového zařízení nezhoršila činnost vzduchové brzdy. Protismykové zařízení nesmí poškozovat podstatné části vozidla (brzdový mechanismus, jízdní plochu kol, nápravová ložiska atd.)."

Poznámka

Práce má převážně heslovitou formu.
Práce částečně čerpá z http://www.atlaslokomotiv.cz/page-brzdy.html

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4682a0d5987f6.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Brzdy_a_protismykove_ochrany.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse