Budapešť


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně seznamuje s historií města. Pomocí stručných hesel zmiňuje základní údaje o Budapešti. Popisuje obě historické části města Budín a Pešť, včetně některých významných památek tohoto města.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Budín
3.
Pešť
4.
Památky

Úryvek

"Budín
- starověk - Římané zde zřídili vojenský tábor
- Matyáš Korvín vyhlásil v 15. st. Budín hlavním městem Uher
- jádro tvoří Hradní vrch s řadou románských, gotických a barokních budov
- bývalý královský palác (dnes komplex muzeí, galerií a knihoven), barevný Matyášův (tzv. korunovační) kostel, Rybářská bašta zbudovaná nad bývalou osadou rybářů a tržištěm, řada středověkých kostelů a měšťanských domů
- dominantou jižněji ležícího Gellértova vrchu je 32 m vysoký Památník osvobození, který dnes připomíná boje 2. světové války a nabízí krásné výhledy na město

Pešť
- leží na nížinném východním břehu Dunaje
- v 1. st. zde vznikla malá opevněná římská osada
- několik okružních tříd lemovaných stromořadími se protíná s radiálními bulváry
- nejvýznamnější obchodní ulicí je Rákocziho třída
- zbytky středověkých hradeb, farní kostel z 12. st. (jeho část je vyhrazena pro muslimské věřící, kostel sloužil za turecké okupace - 1541-1686 - jako mešita), v hudební síni Vigadó koncertovali skladatelé Liszt, Brahms, Bartók a Kodály
- pešťský břeh Dunaje lemován řadou moderních hotelů
- severní části nábřeží dominuje obrovský novogotický komplex parlamentu s mohutnou kupolí, v blízkosti jsou budovy ministerstev a soudů

- 2. nejstarší podzemní dráha v Evropě (1895)
- Řetězový most - nejstarší, z let 1839-49, projektovali jej britští inženýři William a Adam Clarkeovi
- Markétin most - výletní Markétin ostrov
- průmysl obklopuje hlavně Pešť, na okraji Budína spíše vily, letní byty, výletní místa
- Budínské vrchy - dobré terény pro turistiku
- vinné sklepy v jižním předměstí Budafok - byly vytesány přímo do svahů dunajského břehu "

Poznámka

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_geogx0011.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Budapest.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse