Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Business plan aneb podnikatelský záměr

Business plan aneb podnikatelský záměrKategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje návod, jak postupovat při zpracovávání podnikatelského záměru, a výčet toho, co by měl takový projekt obsahovat.

Obsah

1.
Představení firmy, projektu; úvod
2.
Technický popis projektu/produktu
3.
Analýza odvětví, konkurence
4.
SWOT analýza aneb Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
5.
Cíle, vize, poslání
6.
Vztah k investorovi
7.
Finance
8.
Harmonogram projektu, rozfázování
9.
Personální složení, personální politika
10.
Závěrečné údaje, přílohy

Úryvek

"Business plán aneb podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr je velice důležitou součástí procesu komunikace s investorem a často je to první impulz k bližšímu posouzení vhodnosti investiční příležitosti nebo k samotnému zainvestování. Z těchto důvodů by podnikatelský záměr měl být zpracován pečlivě, stručně, jasně, strukturovaně a výstižně. Tvůrcům podnikatelských záměrů doporučujeme, aby při vytváření záměru přemýšleli nad tím, co bude chtít investor slyšet a aby se pokusili vžít do situace, kdy oni sami by do takového projektu měli investovat. Níže uvedený vzor má sloužit jako základní kostra záměru; je samozřejmé, že se výsledná podoba může značně lišit v závislosti na typu projektu a jiných okolnostech. Rozhodně jej tedy neberte jako nějaké dogma, a to včetně pořadí jednotlivých částí.

1. Představení firmy, projektu; úvod
• název firmy
• klíčové osoby, zakladatelé
• založení (kdy, stručně příprava, důvod, proč se tvůrce rozhodl toto realizovat
Úvod má sloužit k základnímu, velice stručnému popisu projektu (o co vlastně vůbec jde). Vhodné zmínit klíčové osoby (zakladatele projektu) a krátký příběh – proč se vůbec tvůrce rozhodl se projektem zabývat.

2. Technický popis projektu/produktu
• právní forma projektu
• lokalita
• technické informace
• použité technologie, know-how
• právní ošetření, legislativa, patenty...
• způsob fungování projektu a generování zisku
Následuje konkretizace projektu – v případě, že firma prodává nějaký produkt, je vhodné jej zde detailně a pragmaticky rozepsat. Stejným způsobem je dobré popsat použité know-how při výrobě, vývoji, prodeji... Tento bod slouží k detailnímu popisu toho, jak vůbec bude firma pracovat, jak bude generovat peníze, na čem vlastně „stojí“, proto se nebojte tento bod rozepsat opravdu podrobně. Uvědomte si, že pro investora může být oblast Vašeho projektu zcela nová a neznámá a že se v takovém případě bude potřebovat v dané problematice zorientovat. Do tohoto bodu doporučujeme zahrnout i právní formu projektu (s.r.o., a.s., smluvní spolupráce...). Velice důležitou součástí je popis právního ošetření projektu (notářské zápisy, patentové ochrany, ochranné známky, výhradní či nevypověditelné smlouvy s odběrateli/dodavateli...) V případě, že je právní ošetření obsáhlejší, doporučujeme jej sloučit s právní analýzou dané oblasti (z následujícího bodu) a vytvořit samostatný bod „Legislativa a právní záležitosti projektu“.

3. Analýza odvětví, konkurence
• historie odvětví
• regulace, právní prostředí
• struktura podnikaní v daném odvětví, jednotlivé možnosti využití příležitostí
• klíčoví hráči, jejich krátký popis
Analýza odvětví a konkurence plynule navazuje na předchozí bod. Pokud nemáme projekt, který je vyloženě určený pro investora zkušeného v dané oblasti (má potřebné znalosti, odbornost a zkušenosti), předpokládáme, že investor odvětví nezná a proto mu jej detailně popíšeme. Začneme historií odvětví, poté přejdeme k informaci, jakými způsoby lze dané prostředí podnikatelsky využít a jak ho budete chtít využít Vy osobně. Dále popíšeme právní protředí oblasti (limity, restrikce, regulace ze strany státu, EU či jiných kompetentních autorit, případně i dotační politika a podmínky). Velice důležitá je analýza konkurence – jak dlouho a jakým způsobem funguje, jak trh využívá, v čem má výhody a v čem naopak nedostatky. Z konkurentů vybereme pár klíčových hráčů, na které se zaměříme a detailněji popíšeme. V krátkosti uvedeme, co brání vstupu nových konkurentů na trh nebo naopak co je na něj láká"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50995d0264b07.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Business_plan_aneb_podnikatelsky_zamer.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse