Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bydlení - esperanto

Bydlení - esperanto


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dva stručné odstavce, které se věnují tématu bydlení v jazyce esperanto. Popisují názvy místností, včetně příslušenství, jako sklep, nebo půda.

Úryvek

"Kie kaj kiel vi loĝas? Priskribu vian loĝejon.

Mi lias en Šumperk kun mia patrino, mia fratino kaj ŝia filo. Mi lias en paneldomo, en la dua etaĝo. Nia loĝejo havas tri ĉambrojn – loĝoĉambron, dormoĉambron kaj infanĉambron kaj kuirejon kaj banĉambron kun necesejo. Nia loĝejo ne estas granda, ĝi estas malgranda. Al infanĉambro apartenas balkono. Ni havas ankaŭ kelon kaj ni havas ankaŭ subtegmentejon, sed mi estas neniam en nia subtegmentejo.
Mi lias ankaŭ en Olomouc, ĉar mi esploras tie. Mi lias tie kun miaj kvar amikinoj en vicoseria domo. Mi lias tie jam kvar jarojn. Ni lias en la dua etaĝo kaj ni pagas la loĝejluon. Ni havas tri dormoĉambrojn kaj kuirejon kaj banĉambron kun necesejo. En interetaĝo estas balkono. En la unua etaĝo lias nia domestrino. Ŝi estas afablega kaj agrablega, sed ni ne darfas iradi ne kelon, subtegmentejon kaj en ĝardenon."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493ef945df8bd.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bydleni_esperanto.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse