Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Čekání na Godota - Samuel Beckett

Čekání na Godota - Samuel Beckett


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor divadelní hry Čekání na Godota od Samuela Becketta k maturitní zkoušce. Práce obsahuje i stručný obsah.

Obsah

1.
Údaje o autorovi, jeho další díla, současníci
2.
Charakteristika doby, ve které bylo dílo vydáno
3.
Literární druh a žánr, umělecký směr
4.
Charakteristika hlavních postav, obsah
5.
Kompozice
6.
Jazyk, hlavní téma
7.
Zajímavosti, vliv díla

Úryvek

"Samuel Beckett (1906 – 1989) byl irský dramatik a prozaik. Po dokončení studia na vysoké škole působil jako učitel. O rok později odjel do Francie, kde působil na pařížské univerzitě Sorbonna. Před druhou světovou válkou se odstěhoval do Francie. Během války se musel ukrývat, protože se angažoval v protifašistickém hnutí. V r. 1969 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.
Beckett je jeden z nejvýznamnějších představitelů absurdního dramatu.
Další díla: divadelní hry Šťastné dny nebo Katastrofa (speciálně pro Václava Havla, zabývala se tématem disidentů)
Současníci: Alberto Moravia, Albert Camus, George Orwell
Doba: 2. pol. 20. století – období po 2. světové válce. Po válce se do popředí dostaly dvě supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský svaz.
Válka se stala významným tématem literatur všech zemí, které byli 2. světovou válkou zasaženi. Autoři ve svých dílech protestovali proti válce, oslavovali hrdinství, statečnost, odvahu, ale i strach, zbabělost nebo kolaboraci. Dále se rozvíjel existencialismus, neorealismus, avantgardní a postmoderní literatura.

Čekání na Godota je absurdní drama (divadelní hra, která zobrazuje skutečnost nesmyslnou, odstraňuje souvislé děje, opomíjí charakteristiky postav a ignoruje tradiční stavbu dramatu. Hra je laděna tragikomedicky, časté jsou groteskní prvky a černý humor. Absurdní drama vypovídá o bezmoci osamělého člověka, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatními lidmi)

Ústřední dvojici tvoří tuláci Estragon a Vladimir, s nimiž se dvakrát setkají pan Pozzo s otrokem Luckym. Veškeré postavy záměrně postrádají veškerou charakteristiku, nemají jasnou minulost ani budoucnost.

PRVNÍ JEDNÁNÍ
Dva tuláci, Estragon a Vladimir se spolu setkávají na venkovské cestě pod stromem. Oba muži spolu vedou chaotický dialog bez hlavy a paty. Společně čekají na Godota, která á rozhodnout o jejich budoucnosti. Neví, kdo ten Godot je, kde přesně na něj mají čekat a ani neví, jak jim vlastně pomůže. Jejich rozhovor je přerušen příchodem Pozza s bičem a jeho sluhy Luckyho. Pozzo vede svého otroka jako psa, přivázaného za provaz. Pozzo je sadistický, namyšlený a zlý. Lucky je poníženou osobou, která plní přání svého pána. Estragon s Vladimirem se dají s Pozzem do řeči. Později Pozzo s Luckym odchází. Po nich se dostavuje chlapec, který jim oznamuje, že Godot nepřijde, ale že se dostaví zítra.
DRUHÉ JEDNÁNÍ
Druhý den přijdou Vladimir s Estragonem na stejné místo. Opět vedou mezi sebou absurdní rozhovor. Společně čekají na Godota, který zatím stále nepřichází. Objeví se Pozzo s Luckym. Tentokrát je však Pozzo slepý a je závislý na pomoci Luckyho a ani jeden z nich si nevzpomíná, že se s Vladimirem a Estragonem včera viděla. Po chvíli Lucky s Pozzem odchází. Godot stále nepřichází a oba dva tuláci jsou zoufalí a začínají diskutovat o sebevraždě, která se jim nepodaří uskutečnit. Na konci jednání přichází opět chlapec, který pánům oznamuje, že Godot nepřijde, ale že přijde zítra."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540f13b31ef77.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cekani_na_Godota.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse