Celiakie


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně věnuje onemocnění celiakii. Tuto chorobu charakterizuje a následně se zabývá jejím klinickým obrazem, diagnózou, léčbou i prognózou.

Obsah

1.
Charakteristika celiakie
2.
Klinický obraz
3.
Diagnóza
4.
Léčba
5.
Prognóza

Úryvek

"Klinický obraz

Klinické projevy se nejčastěji objevují již v dětství, kolem jednoho roku věku, u některých nemocných dochází k manifestaci až v dospělosti. Obraz celiakie u dospělých je dosti pestrý a závisí především na stadiu choroby, tedy na stavu střevní sliznice a stupně jejích změn.
Klasické, plně rozvinuté symptomy zahrnují průjmy, meteorismus, hubnutí, dyspeptické obtíže, celkovou slabost a únavnost (pacient si po práci musí jít lehnout). V pozdějších stádiích se vyskytuje i výrazná anémie (deficit Fe) a mohou se objevit i krvácivé projevy. Z mimostřevních příznaků se objevuje osteoporóza ( a s ní související patologické fraktury), neplodnost, neurologické a psychiatrické příznaky (epilepsie, migrény, deprese).
Celiakie se často vyskytuje společně s dalšími autoimunitními onemocněními, mezi které patří např. diabetes mellitus I. typu a onemocnění štítné žlázy.
Celiakální sprue se také může projevit jako dermatitis herpetiformis Duhring s typickým silně svědivým papulovezikulárním exantémem s predilekcí na loktech, kolenou, hýždích a ve vlasech. Její diagnóza se určuje pomocí kožní biopsie.
V současnosti se rozeznává 5 forem celiakie, které se od sebe liší anamnézou, charakterem a intenzitou obtíží a také histologickým nálezem.
1. klasická forma – typické střevní příznaky, histologie a také pozitivní protilátky
2. subklinická forma – především mimostřevní příznaky, pozitivní protilátky i bioptický nález
3. silentní forma – bezpříznaková, ale je pozitivní histologie i nález protilátek
4. latentní forma – také bez příznaků, v histologii nacházíme jen zvýšený počet intraepiteliálních lymfocytů, protilátky jsou přítomny
5. potenciální forma – bezpříznaková, v biopsii pouze zvýšený počet lymfocytů"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473a0ad741b2a.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Celiakie.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse