Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Centrální banka Tunisu

Centrální banka Tunisu


Kategorie: Monetární politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce byla vypracovaná do předmětu Peníze, banky a finanční trhy a zachycuje zejména monetární politiku Centrální banky Tunisu. V rámci monetární politiky této banky se práce detailně soustředí na nástroje zabezpečení peněžního trhu. Mezi prostředky, jak toho dosáhnout patří depozitní stvrzenky, pokladniční poukázky a postupitelné obligace ministerstva financí. Závěrem jsou shrnuty cíle monetární politiky tuniské centrální banky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zabezpečení peněžního trhu
a) Depozitní stvrzenky
b) Pokladniční poukázky
c) Postupitelné obligace ministerstva financí
d) Tříměsíční pokladniční poukázky

Úryvek

"1. Depozitní stvrzenky
Tyto mohou být vydány držiteli pouze bankami a vydány v minimální hodnotě , která je násobkem 500 tisíc dinárů na období minimálně 10 dnů a maximálně 5 let. Stvrzenky nemohou být vypláceny předem ani odkoupeny emitentem a mají fixní splatnost.

2. Pokladniční poukázky
Jsou dokladem převoditelné zadluženosti a vystaveny v minimální hodnotě hodnotě, která je násobkem 50 tisíc dinárů. Jsou vystaveny na odbobí minimálně 10 dnů a maximálně pěti let. Poukázky mají úrok stanovený v době jejich vydání a nezahrnují pojistné. Musí být splatné v bance.

3. Postupitelné obligace ministerstva financí
Jedná se o vypůjčené akcie emitované státem přes soudní rozhodnutí s účelem mobilizace vnitřních zdrojů. Jsou obchodovatelné ve všech bankách obchodujících na peněžním trhu. Jednotná částka každé obligace je stanovena na 1 000 dinárů a úroková míra těchto obligací je stavovena na základě nabídek bank během soudního rozhodnutí."

Poznámka

Odkazy na webové stránky, které práce obsahuje jsou nefunkční.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x455af8ee14798.zip (194 kB)
Nezabalený formát:
Centralni_banka_Tunisu.doc (228 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse