Cercozoa


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Stručný referát pojednává o jednom z novějších kmenů eukaryotních organismů. Dozvíte se, co jsou Cercozoa, kde se s nimi můžeme setkat apod. Představí i nejznámější zástupce.

Obsah

1.
Snímek 2: Zařazení
2.
Snímek 3: Popis
3.
Snímky 4-6: Zástupci
Chlorarachnion reptans
Nádorovky = plasmodiofory
Paulinella chromatophora

Úryvek

"SNÍMEK 2: ZAŘAZENÍ
SNÍMEK 3: POPIS
SNÍMKY 4-6: ZÁSTUPCI
CHLORARACHNION REPTANS
NÁDOROVKY = PLASMODIOFORY
PAULINELLA CHROMATOPHORA
Snímek 2: Zařazení
• Cercozoa jsou kmen prvoků, skupina uznána roku 1998 (v systému Cavaliera-Smithe)
• Patří do domény eukaryota, dříve říše Rhizaria, dnes Chromista (Rhizaria + Chromalveolata) (další dnešní říše jsou: Amoebozoa, Archaeplastida, Excavata, Opisthokonta; organismy, jež se zatím nepodařilo uspokojivě začlenit, pak tvoří skupinu Incertae sedis = nejasného zařazení)
• Od roku 2007 se také hovoří o nové eukaryotické superskupině SAR (Harosa), v taxonomii se nejčastěji uvádí jako přirozená (její zástupci jsou příbuzní, monofyletická vývojová linie) skupina, řazená v systému Cavaliera-Smithe na úroveň podříše a zahrnutou do nepřirozené říše Chromista
• Fylogeneticky dost nevyjasněné
• Organismy se sekundárním plastidem (kdysi pohlcená ruducha, která již obsahovala primární plastid => sekundární endosymbióza)
Snímek 3: Popis
• Jednobuněční, jednojaderní
• Améby i bičíkatí, někdy se typ stélky v průběhu životního cyklu mění
• Heterotrofní, někdy parazitují (na rostlinách či bezobratlých), většinou se živí řasami, bakteriemi, houbami apod.
o jsou to patrně nejpočetnější dravci na světě, přestože vůbec nemají ústa a kořist chytají pomocí pseudopódií (panožek) a pak ji prostě vstřebají měkkým povrchem svého těla, výjimkou jsou pouze Chlorarachniophyta (viz dále)
• Žijí ve sladké i mořské vodě, jakožto i v půdě (v ní to jsou zřejmě nejpočetnější eukaryota)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ccceaebeb55.zip (5091 kB)
Nezabalený formát:
Cercozoa.zip (5090 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse