Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Český výtvarný expresionismus

Český výtvarný expresionismus


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně věnuje výtvarnému expresionismu v českých zemích. Krátce popisuje jeho průběh u nás. Následně přibližuje vybrané umělce hlásící se k tomuto směru - E. Fillu, B. Kubištu, W. Nowaka, J. Zrzavého a V. Špálu.

Obsah

1.
Český výtvarný expresionismus
1.1.
Emil Filla
1.2.
Bohumil Kubišta
1.3.
Willi Nowak
1.4.
Jan Zrzavý
1.5.
Václav Špála

Úryvek

"Emil Filla
Byl velmi vzdělaný, přemýšlivý teoretik a vášnivý diskutér. Dokázal české umění orientovat k světovým proudům. Na první výstavě osmy, která se konala v roce 1907 představil svůj obraz Čtenáře Dostojevského, který se stal vyjádřením skepse a úzkosti.

Bohumil Kubišta
Dostával se k osobitému projevu zvolna, soustavně se vzdělával filozoficky i ve všech vědních oborech souvisejících s optikou a naukou o barvách, Kubišta dále směřuje ke kubismu, který přichází z Francie. Dílo Autoportrét v haveloku, cestující třetí třídy, hráči karet.

Willi Nowak
Účastnil se obou výstav Osmy v letech 1907 a 1908, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho dílo je původně expresionistické postupně přechází k novoklasicismu. Veranda?

Výraznou osobností českého expresionismu je malíř Václav Špála, Jindřich Průcha, Josef Váchal či Jan Zrzavý.
Skoro kompletní sbírka Váchalových děl je dodnes dochována v Litomyšli v domě Josefa Portmona, který obdivoval Váchalova díla a proto z nich také vyttvořil galerii "Portmoneum".

Jan Zrzavý
Během své tvorby se dotkl mnoha směrů. Byl to český malíř, grafik, ilustrátor i scénograf. Stal se členem společností jako Spolku výtvarných umělců Mánes, Tvrdošíjných a Umělecké besedy. Na počátku 20. let podnikal cesty po Evropě (ty mu byly inspirací pro ranná díla, mezi ta se řadí i ta expresionistická s prvky kubismu). Inspiroval se v umělcích italské renesance. Jeho dílo Antikrist spadá do tvorby expresionistické. Obraz vznikl v době zachycující jeho nejdramatičtější tvůrčí období.

Václav Špála
Nebyl členem Osmy, ale podílel se na jejím úsilí. Zajímala ho příroda, zátiší a portréty. Zdánlivě jednoduché motivy mu nabízeli různá výtvarná řešení, tradiční i avantgardně objevená. Jeho díla jsou například krajinomalby z okolí Dubrovníka."

Poznámka

Práce částečně čerpá z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128534-expresionismus.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480f811f02735.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_vytvarny_expresionismus.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse