Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Charles Baudelaire: Báseň o hašiši

Charles Baudelaire: Báseň o hašiši


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Charlese Baudelaira Báseň o hašiši. Poměrně stručně se zabývá obsahem básně, který popisuje účinky hašiše na lidský organismus.

Obsah

1.
Úvod
2.
Děj

Úryvek

"Charles Baudelaire: Báseň o hašiši
Ve své básni popisuje vliv drogy na lidské tělo a účinky, které vyvolává. Je to kouzelný, zvláštní stav, kdy jsou všechny síly v rovnováze. Obrazotvornost je sice veliká, ale brzy se dostáváme zpět do reality (po vyprchání účinku). Dále básník hledá počátky lidské touhy po něčem nepoznaném, po umělém ráji, po vytržení z mysli. Droga je pro Baudelaira něco přirozeného, co dělá život bohatším než je. Zabývá se také výrobou, správným používáním hašiše a zvyšováním jeho účinku. Snaží se o mravní rozhřešení. Ať si lidé ze společnosti i neznalci, kteří touží poznat vyjímečné prožitky dobře zapamatují, že nenajdou v hašiši nic zázračného, naprosto nic kromě vazby k přirozenosti. Mozek a orgány, na které hašiš působí vydají jen své obyklé reakce, hašiš bude pro jeho obvyklé dojmy a myšlenky zvětšujícím zrcadlem, ale jen zrcadlem."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b0f471bcdf3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Charles_Baudelaire_Basen_o_hasisi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse