Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Charlotte Bronteová - Jana Eyrová

Charlotte Bronteová - Jana Eyrová


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Jana Eyrová od Charlotty Bronteové. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Výběr z biografie autora

➢ 1816 – 1855

➢ Její dvě mladší sestry – Emily a Anne, které byly také spisovatelky.

➢ Pod vypůjčenými jmény - Currer, Ellis a Acton Bellovi, sestry Brontëovy společně publikovaly básnickou sbírku (prodaly se pouze dva výtisky).

➢ Další díla: Villette, Shirley, Profesor.

➢ Autorčiny vrstevníky jsou: Emily Bronteová, Williams Makepeace Thackeary, Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové ad.


Kniha

➢ Literární druh – epika

➢ Forma – próza

➢ Literární žánr – román

➢ Umělecký směr – novoromantismus

➢ Vyprávění – ich forma

Román zachycuje období 30. let 19. století (viktoriánské období) . Celý děj se odehrává v Anglii. V různých scnénách navštívíme internátní školu v Lowoodu, panství Thornfield aj.

Hlavní myšlenka knihy

Hlavní myšlenkou autorky bylo, poukázat na postavení ženy – hlavní hrdinky v dobách viktoriánské Anglie. Vyzdvihuje emancipaci žen. Dále zachycení běžného venkovského života a mezilidských vztahů.

Děj knihy

Jana je sirotek. Deset let žije v Gatesheadu u paní Reedové, která ji trpí jen z milosti. Když před devíti lety zemřel pan Reed (Janin strýc), paní Reedová mu slíbila, že bude Janu vychovávat jako vlastní dítě. Děti paní Reedové – Eliška, Jiřina a obzvláště Jan, Janu pronásledují a ustavičně trestají.
Aby se Jany zbavila, posílá paní Reedová Janu do lowoodského sirotčince pro výchovu dívek. V ústavu vládnou tvrdé podmínky. Dívky dostávají chudou stravu, mají nedostatečné oblečení a jsou nesmyslně trestány. Jana se spřátelí s Helenou Burnsovou a přilne ke slečně Marii Templové představené školy, která se jí stane vzorem a matkou. Jednoho dne napadne Lowood tyf. Z 80 dívek 45 onemocní. Janina jediná přítelkyně Helena podléhá tuberkulóze.
Uplyne několik let. Jana v ústavu strávila jako chovanka šest let a jako učitelka dva roky. Jejím přispěním se podmínky v Lowoodu podstatně zlepšily. Nicméně Jana Lowood opouští, aby nastoupila místo vychovatelky sedmileté Adélky na panství Edwarda Fairfaxe Rochestera v Thornfieldu. V domě obklopeném nevysvětlitelnými záhadami a tísnivým tajemstvím prožívá Jana velkou osudovou lásku svého života k panu Rochesterovi."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autorky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547700b37cb48.zip (63 kB)
Nezabalený formát:
Charlotte_Bronteova.doc (115 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse