Chemická osmisměrka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení chemických znalostí pomocí chemické osmisměrky.

Obsah

1.
Osmisměrka
2.
Otázky

Úryvek

"E P L O R R Y P M U R U A S T A T S N A R I X O P
G T C N O D A R M V O D Í K I L J S M O U L E D A
E O H F O S F O R L E N K Y L O E O H C I T R A L
R K I A O L R P I N I C M S A N N C K M É M U K O
A O N V N B Y A I E J E Y L H I E Z O B A R P H Ů
N F O K S P E N T A N O R Í A L Y N I E T O R P A
I E N Í B S I U Y T P O C K J I E I E N R F K N Í
O R A L P N L N H K H T E Í O N V S M Z O O A Y Y
L O Ů H A O V O E M U E N O N A J O D E P R L N D
C L V U L M L E S N A T I T T N K T S N I O C A I
H M G Á U Y L Y R M A E B N R E N Y A K N L I R R
A E G A P Z G N T E Ó H U T A G E C A R Y H F U A
L T L E K N O L F E T Z T T K O I C D Ě T C E S H
K H L E L E Í Ť Y N R I A E A K A H I N M N R N C
O A A A K U U K T K Á P N I M Y H T A D A V O A A
G N T S T T A Š X A O I E O U L C M R F A K L R S
E A I Ů R R R E D E O L R N L G A R L L O Z H T Y
N L B L B O I O T B T B O U Y I L U L U R A C I L
Y Á R H E N V V N O D A R U D M S Y K O R O Z E O
P R O T O N O N I H C O L Y F U L P Á R A A N Ě P
H
H
H
HO O
n
N
N
O
H
H
H
H
n
N
O H
F
F
F
F
n
NaCl H2S
CHCl3 NH3
Najdi odpovědi:
Formaldehyd je systematicky ……… .
Jak se nazývají prvky 16. skupiny?
Jak se řekne zlato latinsky?
Který vzácný plyn je radioaktivní?
Jak se nazývá pevné skupenství vody? A plynné?
Jak se nazývají prvky s protonovým číslem větším než 92?
Jak se nazývá místo v elektronovém obalu atomu, kde se s největší pravděpodobností
elektron nachází?
Jak se nazývá samovolný průchod molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu?
Jak se jmenuje barvivo způsobující žluté zbarvení žloutků?
Kterému polysacharidu se říká živočišný škrob?
Jak se jmenuje alkaloid z čajových lístků? A jak alkaloid z rulíku zlomocného?
Jak se jmenuje reakce, kdy se produkty spojují na úkor násobných vazeb?
Jaký je triviální název ethan-1,2-diolu?
Jednoduché lipidy dělíme na ………… a ……………
Jak se nazývá koloidní směs tvořená bublinami plynu v pevné látce?
A jak směs bublin plynu v kapalině?
Co vzniká neutralizační reakcí?
Co vzniká zkujňováním surového železa?
Jak se běžně říká oxidaci železa ve vlhkém prostředí?
Jak se jmenuje nejjednodušší aren? Jak jinak se řekne biokatalyzátor?
Prvek se značkou Sn je ……… . A Nb? A Ti?
TAJENKA:
1. Nejsympatičtější skupinou ……………
2. Polární vazba……………….
3. „Aurum!“ vykřikne ožrala, když …………..
NH2
O
O"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ad36fd46359.zip (425 kB)
Nezabalený formát:
Chemicka_OSMISMERKA.pdf (446 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse