Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Chemické názvosloví: Karboxylové kyseliny, kódované aminokyseliny - výukový list 12/13

Chemické názvosloví: Karboxylové kyseliny, kódované aminokyseliny - výukový list 12/13


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výukový list obsahuje tabulku s názvy a vzorci karboxylových kyselin a kódovaných aminokyselin. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Chemické názvosloví: Přehled derivátů uhlovodíků II (karbonylové sloučeniny) - výukový list 11/13 a následující zde Chemické názvosloví: Přehled derivátů uhlovodíků III (deriváty karboxylových kyselin) - výukový list 13/13.

Obsah

1.
Nasycené alifatické monokarboxylové kyseliny
2.
Nasycené alifatické dikarboxylové kyseliny
3.
Nenasycené alifatické kyseliny
4.
Cyklické karboxylové kyseliny
5.
Aminokyseliny

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511d2ca371f4a.zip (107 kB)
Nezabalený formát:
Karboxylove_kyseliny_aminokyseliny_Chem_nazvoslovi_12.pdf (111 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse