Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Choderlos de Laclos - Nebezpečné známosti

Choderlos de Laclos - Nebezpečné známosti


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Nebezpečné známosti. Rozebírá děj, postavy, jazyk a také život autora.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Román psaný v dopisech odhaluje "mravní volnomyšlenkářství" v aristokratických kruzích.
Markýza se snaží ovládat vikomta a on se snaží ovládat ji, vzájemně se využívají, aby dosáhli svých cílů. Vikomt navštíví dům své tety a zamiluje se tam do prezidentové. Ona je ale ctnostná žena, a kvůli jeho známé pověsti ho radikálně odmítá. On se ale nevzdává a snaží se ji získat. Mezitím se markýza chce pomstít hraběti de Gercourt, tak požádá vikomta, aby svedl jeho budoucí ženu Cecilii.
To je pro vikomta lehký úkol a příjemné zpestření. Cecilie miluje Dancenyho. Markýza a vikomt si získají důvěru obou těchto milenců, a tak můžou řídit spád děje. Prezidentová si to nechce připustit, ale opravdu se do vikomta zamiluje, on ji také miluje, ale bojí se té počestné lásky a bojí se opustit svůj zkažený svět, proto se s ní bolestivě rozejde.
Vikomt a markýza se dostanou do sporu o tom, kdo koho využívá a kdo je ve svých intrikách úspěšnější. Markýza se rozhodne vikomta zničit, tak řekne Dancenymu o vikomtově poměru s Cecilií. Danceny vikomta v souboji zabije, ale ještě před smrtí si vyjasní, že za vše může markýza a vikomt mu dá svou korespondenci s markýzou, aby ji uveřejnil. Markýza ztratí svou počestnou masku a celá společnost ji zavrhne. Onemocní neštovicemi, to ji naprosto znetvoří a odjede z Paříže. Prezidentová mezitím onemocněla a když se dozvěděla o vikomtově smrti, zemřela také.

Postavy a jejich charakteristika

Markýza de Mertuil - Navenek počestná a vážená aristokratka, ve skutečnosti je naprosto zkažená a pro své pobavení zasahuje do cizích osudů, nakonec se jí to ale vymstí.

Vikomt de Valmont - Muž, jehož jedinou zábavou je svádět a potom ničit ženy, na rozdíl od markýzy je jeho pověst veřejně známá, zamiluje se do prezidentové, ale nedokáže se změnit a i on se nakonec stává obětí a umírá.

Prezidentová de Tourvel - Vdaná, ctnostná a bohabojná žena, která je kvůli jedinému poklesku zatracena a nakonec zemře.

Cecilie Volangesová – Nezkušená dívka, která je zatažena do milostných intrik.

Rytíř Danceny – Miluje Cecilii, ale markýza mu naprosto převrátí život. Je velmi naivní, důvěřivý.

Paní de Rosemond - Vikomtova teta, důvěrnice prezidentové de Tourvel. V jejím domě se odehrává většina románu."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5477022ee05b8.zip (45 kB)
Nezabalený formát:
Choderlos_de_Laclos.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse