Chorvatsko


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí stručné informace o Chorvatsku. Kromě základních faktografických informací, seznamuje s obyvatelstvem, klimatem, hospodářstvím a historií této země. Popisuje národní vlajku a obsahuje elektronický odkaz na znění státní hymny.

Obsah

1.
Faktografické informace
2.
Hranice
3.
Obyvatelé
4.
Města
5.
Povrch a klima
6.
Hospodářství
7.
Historie
8.
Vlajka

Úryvek

"Povrch a klima - Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km2.Oblast na pobřeží Jaderského moře se nazývá Dalmácie. Patří k ní i pobřeží poseté pohořími s krasovými jevy (Dinárské hory).Nejvyšším bodem je Troglav (1913m) na hranicích s Bosnou a Hercegovinou.Další pohoří leží na severovýchodě.Většinu území tvoří úrodná Panonská nížina, kteru odvodňují dvě hlavní chorvatské řeky Sáva a Dráva, přítoky Dunaje.
Pobřeží má typické středomořské podnebí s horkým, suchým létem a mírnou vlhkou zimou. Naopak vnitrozemí má klima kontinentálního rázu.Zimy jsou velmi chladné a v létě se teploty vyšplhají až na 38 stupňů Celsia.
Asi 70% Chorvatska pokrývají pole a pastviny a 15% tvoří lesy.V dalmácii jsou hlavní rostlinou formací řídké středomořské křoviny.
Mezi nejznámější Národní parky v Chorvatsku patří Plitvická jezera.Tato krasová jezera jsou terasovitě rozložena a spojena průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a zřídel.
Hospodářství – Válka v 90.letech zničila chorvatské hospodářství, které dříve velmi prosperovalo.Největší význam měla turistika na dalmátském pobřeží. Nyní má největší podíl průmysl a jeho výrobky jsou hlavními exportími artikly. Vyrábí se hlavně cement, chemikálie, ropné produkty, lodě, ocel a výrobky ze dřeva. K nejdůležitějším zemědělskám produktům patří ovoce, dobytek, kukuřice, soja, cukrová řepa a pšenice.
Historie – Od 1.století př.n.l bylo Chorvatsko součástí římské, od 6.st. n.l. byzanatské říše. Slované se zde začali usazovat v 6. – 7. Století n.l. V polovině 9.století vznikl samostatný stát, spojený od roku 1102 s uherským královtsvím. Toto spojení trvalo 800 let. V roce 1527 se část Chorvatska a Uher dostala pod vládu osmanské říše, zatímco zbytek Chorvatska připadl rakouským Habsburkům, od roku 1699 patřilo do Habsburské říše už celé Chorvatsko. Po rakousko – uherském vyrovnání se stalo součástí Zalitavska(část Uherska). Po pádu Rakouska – Uherska koncem I.světové války bylo Chorvastsko součástí království Srbů, Chorvatů a Slovinců, v roce 1929 přejmenovaném na Jugoslávii. Během II.světové války Jugoslávii okupovalo Německo a. Němci vytvořili tzv. Chorvatsou bánovinu s určitou samosprávou povinnou spolupracovat s Němci. V poválečném období je Chorvatsko Lidovou (1945-1963), resp. Socialistickou (1963-1990) republikou v rámci Socialistické federativní republiky Jugoslávie v čele s Josipem Brozem Titem.Přes národnostní rozpory udržel Tito Jugoslávii nerozdělenou do roku své smrti, tj. 1980 V období 1945-1990 bylo Chorvatsko po Slovinsku druhou nejrozvinutější jugoslávskou republikou.V 80.letech vedly hospodářské a národnostní problémy ke ztrátě stability a v 90.letech se Jugoslávie rozdělila.V červnu 1991 vyhlásilo Chorvatsko spolu se Slovinskem nezávislost, což rozpoutalo válečný konflikt, který se s přestávkami vlekl až do roku 1995.
V roce 1992 se stalo Chorvatsko členem OSN a v současné době usiluje o přijetí do Evropské Unie."

Poznámka

Tato práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ce2bd720fec.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Chorvatsko.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse