Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Christian Morgenstern: Šibeniční písně

Christian Morgenstern: Šibeniční písněKategorie: Profi práce, Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Šibeniční písně, jehož autorem je Christian Morgenstern.

Obsah

1.
Christian Morgenstern: Šibeniční písně

Úryvek

"Šibeniční písně
Morgenstern Christian
Dílo německého básníka Christiana Morgensterna (1871-1914) je vedeno dvěma proudy, od sebe značně odlišnými. Nacházíme u něj verše „vážné lyriky“, reflexivní poezie, technicky umné, ale psané v mezích konvencí končícího 19. stol., plné přepatetizovaných abstrakcí a ustálených obratů. Vedle širokých kolejí „seriózní“ Morgensternovy tvorby však vede další cesta, cesta groteskní, žertovné poezie, jazykově vyšperkované a inovované, naplněné šlehy a věcnými postřehy, vznikající jako žert pro přátele, bez ctižádosti přinést svému autorovi slávu a uznání. A hle, je to právě tento dravý a klikatý proud básnictví, který Morgensterna a jeho knížky nakonec přivedl do knihoven a povědomí čtenářů. A právě do tohoto proudu spadá sbírka Šibeniční písně.
Sbírka byla vydána v roce 1895 a stojí vlastně na počátku groteskního Morgensternova veršování.Základ Šibeničních písní byl položen v Morgensternových studentských letech, kdy se spisovatel angažoval v „esoterickém“ spolku Šibeničních bratří. Mezi oblíbené činnosti spolku patřilo právě zpívání „šibeničních písní“ na Morgensternova slova, které se odehrávalo na skutečném šibeničním vrchu. „Šibeničník“ zaujal v tomto kruhu i v pozdější Morgensternově poezii pozici titána „nad věcí“ (jak logicky vyplývá z jeho podstaty viselce); sám Morgenstern jej vidí takto: „Šibeničník je záviděníhodný mezistupeň mezi člověkem a vesmírem. Nic víc. Ze šibenice se hledí na svět jinak a vidí se i jiné věci.“ Tak i čtenáři Šibeničních písní konfrontovaní s expresivitou groteskních obrazů a vytříbenými jazykovýi anarchizmy, jsou nuceni podívat se na svět jinak. Šibeniční poezie jim znovu otvírá zapomenutý rozhled, pohled dítěte. Je to právě hravé dítě v člověku, ke kterému se Morgenstern obrací, jak se lze dočíst již v mottu sbírky, citátu z Friedricha Nietscheho, jehož dílo Morgensterna velmi ovlivnilo. A je opravdu s čím si hrát. Morgenstern uchopil jazyk pevně do rukou, aby jej co možná nejvíce zmačkal a překroutil. Jeho poezie se zakládá především na zvukové stránce slov, kterou si však dotváří a přetváří podle svého.Vznikají rozsahem nevelké básně nabité slovními hříčkami bez závěrečné pointy, nejde o anekdoty, ale každý verš, každé slovo je pointou. Způsob zobrazení se zde vlastně stává účelem, proto můžeme Šibeniční písně chápat jako první velké dílo non-sensové poezie. Však také na Morgensterna navázali expresionisté i kabaretníci z Berlína, dadaisté aj. Morgenstern zhusta používá refrénu (přenáší tedy do německé poezie prvek románský), který můžeme cítit jako páteř přednesu básně - vždyť právě přednes Morgensterna ponejprv proslavil. Básník vytváří nové ohromující slovní složeniny (prvek němčině vlastní), slova se mění a destruují podle rozdílných vzorců (místo košile košilela, dále stříbrokůň či pampevlk, žrahlt, vidamýžď – podivné zkomoleniny z básně Nové názvy navržené přírodě), podle dalších neuvěřitelných vzorců tato slova rýmuje – slovo je například v rýmové dvojici se zkratkou: stále-atd. z básně Trychtýř. Danou báseň navíc graficky Morgenstern provedl tak, aby připomínala tvar trychtýře. Morgenstern používá nejen rým nečistý (přizpůsobuje si výslovnost slov tak, aby se rýmovala), ale hlavně tzv. rým přesmykový (přizpůsobuje samohlásky nesprávným a neužívaným způsobem, čímž dochází k překvapujícímu a grotesknímu vyznění veršů). Píše dokonce básně ze slov, jejichž smysl může znát jen on sám: Velké Lalulá, které v originále zní: „Kroklowafzi?/Semenemi!/Seiokronto – prafriplo: Bifzi, Bafzi …“ a v překladu: „Kraklakvakve?/Konarere!/Ksonsirýři – guelira …“ Je vůbec třeba takovou báseň překládat? Odpověď zní ano: kvůli zvukomalebnému vztahu fiktivních slov k reálnému jazyku čtenářů. Morgenstern dochází v destrukci nakonec tak daleko, že např. báseň Rybí nokturno skládá ze samých obloučků a pomlček. Jak dokonale tak vystihuje zvukomalebnost rybího zpěvu!
Groteskní, potažmo parodická Morgensternova poezie pokračuje ještě dalšími třemi sbírkami: Palström, Palma Kunkel a Der Gingganz. Sbírka Palström přivádí na scénu nejznámějšího Morgensternova hrdinu, jehož jméno ozdobilo titul sbírky. Palström je zvláštním průsečíkem humoru a světa: v bísních uskutečňuje své roztodivné nápady (např. sochání z peřin) nebo se ocitá v prazvláštních situacích (dilema, má-li se vysmrkat do pěkně vyšívaného kapesníku). Na rozdíl od Šibeničních písní tu nepůsobí tyto básně tolik „ztřeštěně“ a groteskně, nejsou už založeny na nezvyklém týrání slov či jednom břitkém gagu, stávají se epizodičtějšími a pointovanějšími. Místo jazykových experimentů zaujímají scénky. Palströmův Humor je přece jen poněkud sofistikovanější než humor Šibeničních písní, ale také se stává jemně trpkým a melancholickým. Následující sbírky Palma Kunkel (titul sbírky opět tvoří jméno další Morgensternovy bizardní postavy, tentokrát ženského původu) a Der Gingganz (vyloženě fiktivní bytost vzniklá ze spojení ich ging ganz in Gedanken hin-Hiršal: „Já ŠLASI v přemýšlení…“) se drží oproti Palströmovi ve vyloženě non-sensové groteskní linii."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c31e483dd81.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ch_Morgenstern_Sibenicni_pisne.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse