Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Christopher Paolini: Eragon

Christopher Paolini: EragonKategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko

Charakteristika: Práce seznamuje s dějem prvního dílu trilogie Odkaz Dračích jezdců, Eragon. Charakterizuje také hlavní postavu a připojuje vlastní názor na knihu.

Obsah

1.
Obsah díla
2.
Hlavní hrdina
3.
Vlastní názor

Úryvek

"I. Obsah díla:
Eragon je prvním dílem z trilogie Odkaz Dračích jezdců. Zde všechno začíná…
Vysoký Stín s tlupou urgalů dohání vyčerpanou elfku, ale než ji stačí zajmout,elfa kouzlem přenese safírový kámen.
Eragon, který žije se svým strýcem Gerem a bratrancem Roranem na okraji vsi Carvahallu, je snad jediný, kdo se nebojí lovit v lesích Dračích hor. Jednou zde najde zvláštní modrý kámen. Protože on a jeho „rodina“ jsou chudí, pokouší se kámen prodat, ale nikdo neví, o co jde a nechce si ho vzít, ani kočovní obchodníci, kteří dorazili do Carvahallu neobvykle pozdě a mluví o přepadeních a nemocech. To podnítí i starého vypravěče Broma, který se pustí do příběhu o králi Galbatorixovi: „Budu vám vyprávět prastarý příběh, který byl zapomenut, ukrytý v mlhavém oparu zastírajícím naši minulost. Než se narodili otcové vašich dědů, a věru dřív než jejich otcové, dali se dohromady Dračí jezdci. Jejich posláním bylo chránit a střežit zemi a po tisíce let se jim to dařilo. Jejich zdatnost v boji byla nepřekonatelná, protože každý z nich měl sílu za deset mužů. Byli nesmrtelní, pokud nebyli zasaženi mečem nebo jedem. Své síly užívali jen v zájmu dobra a pod jejich vedením byla vystavěna vysoká města a vznešené věže…Elfové byli našemi spojenci, trpaslíci našimi příteli. Do měst proudilo bohatství a lidem se dařilo… Ačkoli je žádný nepřítel nemohl zničit, nedokázali se ochránit sami před sebou. A tak se v době jejich největší moci narodil v dnes již zaniklé provincii Inzilbêth chlapec jménem Galbatorix. Když mu bylo deset let, byl podroben zkoušce, jak bývalo tehdy zvykem. Jezdci ho přijali mezi sebe.“ Brzy po ukončení výcviku se Galbatorix se dvěma přáteli vydal na výlet, ale přepadli je urgalové, zabili jeho přáteli i draky, včetně jeho. Pěšky se vydal přes Dračí Hory, aby požádal Jezdce o nového draka; ti mu však nevyhovili a odhalili tak jeho slabomyslnost. Galbatorix začal tvořit plán pomsty, našel si spřízněného Jezdce, Stína, a společně zabili jednoho Jezdce, aby získali draka. Jednou se potkal s mladým Jezdcem, Morzanem, který ho pustil do pevnosti Ilirea (dnes Urûbaen), kde Galbatorix ukradl dračí mládě. Moran se od Galbatorixe naučil temnému učení a spolu pak bojovali proti všem Jezdcům, porazili i elfy. Pouze Vrael, vůdce Jezdců, se Galbatorixovi a Krvepřísežníkům dokázal postavit, ale byl také přemožen. Pak se Galbatorix prohlásil králem celé Alagaësie."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d4ccd105a68.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Ch_Paolini_Eragon.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse