Čína


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje přírodní poměry, podnebí, a státní zřízení Číny. Věnuje se také průmyslu, dopravě, a zemědělství. Poslední část popisuje obyvatelstvo, zdravotní, sociální péči, školství, a kulturu.

Obsah

1.
Přírodní poměry
2.
Podnebí
3.
Státní zřízení
4.
Obyvatelstvo a kultura
5.
Zemědělství
6.
Průmysl
7.
Doprava a spoje
8.
Zdravotnictví, sociální péče a školství

Úryvek

“Obyvatelstvo a kultura

Přestože vlastní Číňané tvoří asi 92 % všech obyvatel, žije v zemi 55 národnostních menšin a etnických skupin. Největší menšinu představují Čuangové (13 mil.) koncentrovaní v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si
Poblíž hranic s Vietnamem. K dalším patří Tibeťané žijící v Tibetu, turkičtí Ujguři a Kazaši v Sin-ťiangu, Mongolové ve Vnitřním Mongolsku a Chuejové v autonomní oblasti Ning-sia na horním toku Žluté řeky. Méně odlišná etnika zastupují Mandžuové, Hmongové a Miaové.
Rozmístění 1,2 miliardy obyvatel je v Číně značně nerovnoměrné. Nížinné východní oblasti trpí přelidněním (500 obyvatel na km2 i více), zatímco velké nehostinné plochy Tibetu a Sning-ťiangu jsou prakticky liduprázdné. Metody snižování porodnosti byly často drastické, přesto každoročně přibývá asi 13 miliónů lidí.

Zemědělství

Orná půda tvoří pouze 10 % plochy země, přičemž polovina připadá na rýžová pole a další zavlažované plochy. Pěstování rýže jako hlavní plodiny je soustředěno podél řeky Jang-cťiang a na jihu země. Jedná se zároveň o hlavní produkční oblast cukrové třtiny, čaje, arašídů, bavlny a rozmanitého ovoce, zatímco další obiloviny, sója, olejniny a tabák dominují ve Velké čínské nížině. Brambory, luštěniny a zelenina se pěstují po celé zemi. I když více než 1 / 3 území je pokryta loukami a pastvinami živícími zejména na S a SZ velká stáda ovcí a koz, ale i koní a oslů, je nejdůležitější tradiční chov vepřů a drůbeže.. Významnou součástí čínské stravy jsou ryby. Asi 2 / 3 úlovku pocházejí z okolních moří. Zbytek připadá na rybolov ve sladkých vodách.

Průmysl

Čína má velké nerostné bohatství. Zaujímá 1.místo na světě v produkci černého uhlí, významná je i těžba ropy a železné rudy. Významná je produkce antimonu, mědi, olova, zinku, manganu a stříbra, z nerudných surovin zejména barytu, tuhy a fosfátů. Rozvíjí se i těžba zemního plynu. Na 1.místě je také v těžbě rud wolframu, na 2. v cínu. Přes 80 % elektrické energie získává Čína spalováním uhlí. Zbytek přidá na vodní elektrárny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: geox0022.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Cina.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse