Čínština


Kategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Krátký referát o čínštině jako o jazyku pro více než miliardu lidí na světě. Referát se zabývá jazykem samotným, jeho historií, literaturou i písmem.

Obsah

1.
Zařazení čínštiny
2.
Historie
3.
Čínština jako současný jazyk
4.
Literatura
5.
Slovníček
6.
Jazyk a písmo

Úryvek

"7) jazyk a písmo
a) jazyk slabičný = slabika je nejmenší základní jazyková jednotka, která má výslovnost, lze ji zapsat a nese význam
• jazyk tónový – melodie, kterou se slabika intonuje, určuje její význam (v čínštině celkem 4 melodie)
• jazyk izolující – gramatika se odráží od pořádku slov a „gramatických slabik“
b) velké množství dialektů
c) 2 teorie o vzniku písma – poetická – písmo mělo být odvozeno od stop zvířat ve sněhu
• vědecká – praskliny, které věštci „četli“ na kostech prošlých ohněm
d) logografický systém písma = každý znak představuje část slova
e) čínské písmo je založeno na znázornění myšlenek a ne zvuků, jako je tomu v abecedě
• každý znak (či jeho kombinace) představuje určitou myšlenku, ideu
• celkem kolem 30 000 znaků, pro běžnou potřebu a čtení knih jich stačí znát 4 – 5 000
• v tradiční „staré“ čínštině se znaky psaly shora dolů do sloupců a v roce 1956 bylo zavedeno psaní v řádcích zleva doprava"

Poznámka

Práce obsahuje vodoznak.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x560e7b34a636a.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
Cinstina.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse