Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Číslice a interpunkce

Číslice a interpunkce


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Práce obsahuje téma číslice a interpunkce. Popisuje interpunkční znaménka, zkratky nebo značky.

Obsah

1.
Čísla a číslice
2.
Interpunkční znaménka
3.
Zkratky
4.
Zkratky akademických titulů, vojenských a vědeckých hodností
5.
Značky

Úryvek

"Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů).
Př.: 17 867,8 m; 1 250 000 obyvatel; 5,756 g; 2 000 km; 0,564 8 g zlata

Zlomky
Desetinné zlomky se od jednotek oddělují desetinnou čárkou. Před ní ani za ní se nedělá mezera. Jestliže se desetinné zlomky píšou za sebou, oddělují se středníkem.
Př.: 12,76; 98,50; 45,67; 100,006; 19,09

Zlomky se šikmou zlomkovou čarou se píšou bez mezery. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou.
Př.: 1/2; 3/4; 10 3/4 kg; 7 1/2 m; 8 11/12 ha

Peněžní částky
Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou. Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst, značka měny nebo vypsaný název měny se v takovém případě uvádí za číslem.
Př.: 1.543,78 € nebo 1.543,78 eur; Kč 120,- (Kč 120,--)
Měsíční příjem nad 15.000 Kč; cena cca 4.700 Kč
0,50 Kč nikoli -,50 Kč

Sestavy čísel
V sestavách se čísla píšou pod sebe podle řádu. Vychází se od desetinné čárky, za ní se uvádí stejný počet míst. Nejsou-li u někerých čísel udány desetinné hodnoty, píšou se nuly.
Sloupce se pod posledním řádkem podtrhávají podtrhávací čarou. Podtržení začíná pod/nad prvním místem sloupce a končí pod posledním místem. Početní značky + a - před částkami nebo před čísly se podtrhávají spolu s čísly. Součty lze podtrhout dvojitou čarou (případně se mohou zvýraznit tučně).
Př.: 256,10 kg
700,00 "
1 354,50 "
2 310,60 kg
Kalendářní data
Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích, pro počítačové zpracování apod. se datum píše bez mezer jako značka. Měsíc se vyjadřuje číslem, den a měsíc se píše vždy dvoumístně. Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně.
Při sestupném uspořádání se údaje oddělují spojovníkem, při vzestupném uspořádání tečkou. V tomto případě je tečka součástí značky, nejde o interpunkční tečku.
Př.: 2007-06-01 2007-03-08 06.02.2007

V souvislém textu, v osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech apod. se měsíc vypisuje slovem, 1.-9. den v měsíci se uvádí jednomístně, celé datum se píše vzestupně.
Př.: Vaši objednávku jsme vyřídili již 25. října 2007. Faktura byla uhrazena 2. července 2007.

V českém prostředí se v souvislém textu připouští také numerické psaní měsíce; v tom případě musí být za tečkami pevné mezery. Z bezpečnostních důvodů to není vhodné. (Nikdy nelze psát 3.5.2007)
Př.: Zásilku můžete vyzvednout 4. 6. 2007
Lépe: Zásilku můžete vyzvednout 04.06.2007"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f35eaa5334b.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Cislice_a_interpunkce.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse