Cizinec - Albert Camus


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor knihy Cizinec k maturitní zkoušce s poměrně rozsáhlým obsahem. Zaměřuje se na literární druh, žánr, charakteristiku postav i jazyk.

Obsah

1.
Údaje o autorovi, jeho další díla, současníci
2.
Charakteristika doby, ve které bylo dílo vydáno
3.
Literární druh a žánr, umělecký směr
4.
Charakteristika hlavních postav, obsah
5.
Kompozice
6.
Jazyk, hlavní téma
7.
Zajímavosti, vliv díla

Úryvek

"Albert Camus (1913 – 1960) byl francouzský novinář, spisovatel a filozof. Narodil se v Mondovi, město v Alžírsku. Matka byla Francouzka a otec Španěl. Camus vystudoval v Alžíru, hlavním městě Alžírska, filozofii a klasickou literaturu. Byl vyhoštěn z Alžírska za svoji novinářskou činnost (kritizoval francouzskou koloniální politiku v Alžírsku). Přestěhoval se do Paříže, kde se zapojit do protifašistického hnutí. Camus se ve svých dílech soustředil na problematiku odcizenosti a vzpoury jedince ze společnosti. Často se u něj objevují témata strachu ze samoty. Jeho díla jsou reakcí na ztrátu tradičních hodnot a přesvědčení o nesmyslnosti a absurdnosti života. Camus získal v r. 1957 Nobelovu cenu za literaturu. Zemřel při autonehodě. Údajně v jeho nehodě měla prsty sovětská tajná služba KGB.
Další díla: román Mor a Pád, drama Galigula
Současníci: Alberto Moravia, George Orwell, Jean Paul Sartre
Doba: 2. světová válka 1939 – 1945 – největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva. Ovlivnila světové dějiny a politiku. Německo a jeho spojenci válku prohráli. Po válce se do popředí dostaly dvě supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský svaz.
Válka se stala významným tématem literatur všech zemí, které byli 2. světovou válkou zasaženi. Autoři ve svých dílech protestovali proti válce, oslavovali hrdinství, statečnost, odvahu, ale i strach, zbabělost nebo kolaboraci. Dále se rozvíjel existencialismus, neorealismus, avantgardní a postmoderní literatura.
Camus psal v období 2. světové války a po ní (2. pol. 20. století)

Dílo patří do epiky (má děj). Je to filozofický román (delší časové období, hodně postav, hlavní dějová linie se dále větví). Filozofický = v díle se objevuje spousta úvah a zamyšlení
Umělecký směr: existencialismus – předchůdcem byl Franz Kafka, vznikl po 1. světové válce, největší rozvoj zažil a ve 2. pol. 20. století; vychází z pojetí člověka jako osamoceného a odcizeného jedince od společnosti, často se objevuje strach a úzkost, zabývá se otázkou lidské existence

Mersault – chladný, necitlivý, nedává najevo své emoce. Je cizincem hned nadvakrát. Je cizince, co se týče původu (žije v malé bílé komunitě mezi mnoha Araby) a je cizincem mezi Francouzi (neuznává společenská ani morální pravidla)

Děj se odehrává v Alžíru, hlavní městě Alžírska a v okolí tohoto města. Hlavní hrdina se jmenuje Mersault.
Příběh začíná smrtí Mersaultovi matky. Musel jí dát do starobince, protože se o ni nemohl starat a moc si s ní neměl, co říct. Mersault přijel na její pohřeb. Nechtěl ji vidět. Při pohřbu nekráčel v blízkosti rakve a ani jediná kapka slzy mu neukápla. Lidé, kteří jeho matku znali, tak byli jeho chováním velice překvapeni.
Den po matčině smrti se na pláži seznámil s krásnou dívkou Marií a společně navázali vztah. Mersault Marii nemiloval, pouze ho přitahovala svou krásou. Marie se ho zeptala, jestli ji miluje, ale Mersault nedopověděl. Poté se ho zeptala, jestli by si jí vzal a Mersault odpověděl, že ano, ale jen z toho důvodu, že se to od něj očekává. Marie ho však milovala.
Mersault dostal nabídku, že může jít pracovat do Paříže, ale odmítl. Práce ho moc nebavila a chodil do ní jen kvůli tomu, že se od něj očekává a taky kvůli tomu, aby si vydělal nějaké peníze.
Mersault se spřátelil se svým sousedem Raymondem. Ten ho pozval na návštěvu jeho kamaráda Massona, který měl domeček na pláži."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540f1422a8550.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Cizinec_A.C..doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse