Členovci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o tahák na členovce. V práci je jejich roztřídění, charakteristika a termíny, které by se mohly vyskytnout v testech.

Obsah

1.
Vnější kostra
2.
Obecné charakteristiky
3.
Cévní soustava
4.
Vylučovací
5.
Nervová
6.
Smyslové orgány
7.
Trojlaločnatci
8.
Klepítkatci
8.1
Hrotnatci
8.2
Pavoukovci
9.
Žabernatci

Úryvek

"vnější kostra: destičky spojené blánouzánik kožně-svalov.vaku, článk.pár.končetiny spojené blankou, silná kutikula(chitin, CaCO3), svlékají pokožku, mixocoel-členěná druhot.těl.dutina, cévní: otevřená, hemolymfa-krev s mízou, ostie-otvory k srdci; vyluč.:metanefridie, malpigické trubice-vchlípení zadní čísti střeva, nefrocyty-ve stěnách cév; nerv.: gangliová; smysl.: jednoduché oči, dokonalý hmat (tykadla, makadla, chloupky, chemoreceptory, termor., statocysty); rozmn.:gonochor., možná partenogenze; AM.: 1.Trojlaločnatci (Trilobité); 2.Klepítkatci prosoma(hlhr)+opisoma(zadek), snovací br., telson(zúžený bodec), Hrotnatci: mladší plavou, živí se měkkýši, červy, ostrorep americký; Pavoukovci: pedipalpy(makadla), chelicery(klepítka); měkký, váčkovitý zadeček, a) Štíři: menší chel.než ped., folikulární jamka: v ♀ pro vajíčka, noč.dravci lovecky pas., živ.drob.obratl., chodby v podzemí, š.středomořský, kýlnatý, veleštír obrovský; b) Štírci:drobní, 1 žláza v ped. a chel., š.knihový, obecný; c) Pavouci: zadek stopkatě připojen k hlhr., na hlhr.4 p.nohou, na posl.čl.drábky a hřebínky, v hlavové č. chel.s jed.žlázou+ped., nohy na zadku v snovací br., pavučiny: k lovu, vystýlání hnízda, tvorbě kokonů, pohybu, tráv.:rozvětvená, kloaka(před řití); smysl.: smysl.tyčinky a brvy, 8 očí; rozmn.: ♀větší, kanibal., gon.s pohl.dim."

Poznámka

Práce je psána zktratkovitě.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cf76b50f92f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Clenovci.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse