Člověk a peníze


Kategorie: Esej

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je řešen vztah člověka a peněz. Práce je psána formou eseje, která představuje autorův názor na věc.

Obsah

.

Úryvek

Lidská chamtivost po penězích se odráží i na našem životním prostředí. Likvidace jedovatých odpadů je finančně velmi nákladná, a tak vznikají skladiště jedovatých odpadů. Tyto odpady se skladují v různých štolách nebo se házejí v kontejnerech do moře. Časem obaly proreznou a toxické látky se dostávají do ovzduší.
Lidé v dnešní době nejsou vychováváni k tomu, aby si uvědomili své amorální jednání a byli sebekritičtí. Málo kdo si uvědomí, že bohatství člověka nespočívá v penězích. A proto věřte mi, že člověk, ten se nikdy nezmění.

Poznámka

Krátké, může se hodit jako mluvní cvičení do rétoriky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x441fbe847b1c3.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
_lov_k_a_pen_ze.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse