Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Crohnova nemoc: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 2/5

Crohnova nemoc: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 2/5


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitá práce stručně seznamuje s problematikou Crohnovy nemoci a popisuje ošetřovatelský proces u pacientů s ileostomií či kolostomií, které představují varianty chirurgické léčby této nemoci. V první části text uvádí rizikové faktory, projevy, kroky diagnostiky a způsoby léčby Crohnovy choroby. Druhá část zachycuje prvky ošetřovatelské péče o pacienty s ileostomií nebo kolostomií od hygieny a výživy po spánek a odpočinek. Předchozí část série naleznete zde Apendicitida - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 1/5 a následující zde Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5.

Obsah

1.
Definice
2.
Rizikové faktory
3.
Projevy
4.
Diagnostika
5.
Léčba
6.
Prognóza
7.
Ošetřovatelská péče u pacienta s ileostomií/kolostomií
7.1.
Biologické potřeby
7.2.
Sleduj
7.3.
Hygienická péče
7.4.
Výživa
7.5.
Vyprazdňování
7.6.
Rehabilitace
7.7.
Spánek a odpočinek

Úryvek

"Crohnova nemoc
Zánětlivé onemocnění terminálního úseku tenkého střeva, může se projevit i u tlustého střeva.
Rizikové faktory
 Kouření
 Vysoký příjem cukru
 Udává se i vysoká spotřeba chlazených potravin z ledniček (výskyt bakterií způsobující C.N.)
 Vliv životního prostředí
 Genetická predispozice
Projevuje se
 Křečovité bolesti
 Průjem
 Hypotrofie organismu
 Slabost
 Hubnutí
 Hmatná rezistence v pravém podbřišku
 Krev a hlen ve stolici
Diagnostika
 Leukocytóza
 Vysoké CRP, FW
 Anemie
 USG břicha
 Endoskopie
 RTG kontrastní vyšetření tenkého střeva: enteroklýza
Léčba
Konzervativní: dieta s vysokým obsahem bílkovin, tělesný a duševní klid.
Farmakologická: kortikoidy, sulfasalazin, imunosupresiva, antibiotika
Chirurgická: 70% nemocných se dříve či později podrobí chirurgické léčbě. Zejména při výskytu infiltrátu, píštěle, abscesy, stenózy či přistoupení k resekci postižené části (anastomóza: sešití dvou zdravých částí) nebo strikturoplastika: střevo se v místech zúžení protne podélně a příčně sešije) či ileostomie, kolostomie.
Prognóza
Léčba je pouze paliativní, nemoc je s častými recidivami (20-25% v 5 letech, 85% v období 15let).
Ošetřovatelská péče o pacienta s ileo/ kolostomií.
Biologické potřeby
• Poloha na zádech s pokrčenými DK, mírně zvýšenou horní polovinou těla, zajisti signalizaci, pohybový režim se řídí stavem klienta
Sleduj
• FF, celkový stav a nevolnost, bolest (podávej analgetika dle potřeby a ordinace)
• Stomii: barvu, otok, krvácení, okolní pokožku
• P+V
Hygienická péče
• Nepoužívej v okolí stomie olej, tělové mléko a benzín
• Mýdlem omývej kůži měkkou houbou
Výživa
• Pozvolná realimentace
• Pouč klienta o nutnosti dobře rozkousat každé sousto, jíst pomalu- eliminuje se množství plynů ve střevech
• Informuj o pravidelnsoti ve stravování, požívání menších dávek častěji, o pitném režimu bez bublinek
• Vynechání jídel kořeněných, přeslazených, nadýmavých
• Dostatek vitaminů, minerálů, bílkovin
• Deníček s záznamem stravování
Vyprazdňování
• Zhodnoť úroveň sebepéče
• Zajisti setkání s stomickou sestrou
Rehabilitace
• Mobilizuj dle stavu a věku
• Doporuč správné techniky eliminování bolesti
o Správné dýchání
o Držení rány při kašli
o Způsob vstávání
o Úlevová poloha
o Nezatěžování břišní stěny
o Užívání břišního pásu a hrazdičky
Spánek a odpočinek
• Zajisti klid a příjemné prostředí"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0abab7f2aa9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Crohnova_nemoc_diag_lecba_pece.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse