Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cukr, med a sušené ovoce

Cukr, med a sušené ovoce


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá cukrem, medem a sušeným ovocem z gastronomického hlediska. Jednotlivé potraviny stručně charakterizuje a uvádí jejich druhy. Největší pozornost věnuje kapitole cukr, v níž popisuje jeho historii, výrobu, složení, skladování a vady. Kapitola zabývající se medem zmiňuje jeho složení, krystalizaci, kvalitu a pohlíží na něj také z hlediska výživy.
Obsah:
1. Cukr
1.1 Historie cukru
1.2 Výroba cukru
1.3 Složení cukru
1.4 Skladování cukru
1.5 Vady cukru
1.6 Druhy cukru
2. Med
2.1 Složení
2.2 Krystalizace
2.3 Kvalita
2.4 Z hlediska výživy
2.5 Druhy medu
3. Sušené ovoce
3.1 Druhy sušeného ovoce
4. Použitá literatura
Úryvek z práce:
"Cukr:
Historie cukru:
Cukr odstartoval svou kariéru v roce 1801, kdy byl v Prusku vybudován první cukrovar na výrobu cukru z cukrové řepy. Cukr tak přestal být nedostatkovým zbožím a nebyla třeba ho nechat dovážet jen z dalekých tropických oblastí za příliš vysoké ceny.
Výroba cukru:
Ať už z cukrové řepy nebo třtiny, z obou surovin je pro výrobu cukru zapotřebí nejprve získat šťávu obsahující cukr.
Tato syrová cukrová šťáva se získává vyluhováním rozemnutých částí rostlin, potom se čistí a při vysoké teplotě se nechá zhoustnout, dokud cukr nezačne krystalizovat. Po dosažení požadované velikosti cukrových krystalů se hustý cukrový sirup odstředí. Výsledkem je syrový cukr, který se po rafinaci dostává do prodeje jako běžný bílý cukr.
Složení cukru:
Kromě sacharidů (uhlohydrátů) neobsahuje žádné výživné látky. V racionální výživě se proto nahrazuje rostlinnými šťávami s obsahem cukru, prodávané jako sladké sirupy či také v sušené a zrnité podobě.
Skladování cukru:
Cukr se skladuje ve speciálních skladištích, případně na silech. Tyto prostory je nutné zejména v zimě vyhřívat na teplotu 5-10oC, aby cukr nezmrzl. Skladovací prostory mívají dřevěnou podlahu. Musí být čisté, suché a dobře větratelné. Cukr je velmi citlivý na vlhkost, proto dbáme, aby se nedostal do styku s vlhkým obalem. Vlhkost způsobuje, že se na povrchu cukru utvoří tenká vrstva sirupu, na kterou se lepí nečistoty.
Vady cukru:
Nejčastější vadou cukru je tmavé zabarvení. To je způsobeno zpracováním podřadnější surovinou. Tato vada nezpůsobuje zdravotní závadnost. Vlhký cukr se nesmí prodávat, ale zpracovává se v potravinářském průmyslu.
Druhy cukru:"

Poznámka

Práce obsahuje 3 malé obrázky o celkovém rozsahu asi 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c837de6488a6.zip (166 kB)
Nezabalený formát:
Cukr_med_susene_ovoce.doc (195 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse