Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > DVD: Digital Versatile Disc

DVD: Digital Versatile Disc


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně popisuje vlastnosti a využití DVD.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Využití
3.
EcoDisc

Úryvek

"- formát digitálního optického datového nosiče
- byl kladen důraz na zpětnou kompatibilitu s CD (DVD se mu hodně podobá)
- Japonsko 1996, zbytek světa 1997
- data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve tvaru spirály
- pro čtení dat se používá laserové světlo
Využití
- efektivnější korekce chyb
- vyšší kapacita (4,7 GB oproti 0,7 GB)
- DVD – Video (obraz i zvuk – filmy)
- DVD – Audio (zvuk v lepší kvalitě než CD)
- DVD Data (údaje)
- umožňuje zápis na obě strany v jedné nebo dvou vrstvách na každou stranu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525a6652bb320.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
DVD.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse