Dalimilova kronika


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor nejdříve shrnuje základní fakta o Dalimilově kronice, popisuje umělecké a kompoziční prostředky. Podrobněji se věnuje dvěma kapitolám, u kterých vždy uvádí téma, hlavní postavy, děj, jazyk a kompozici. Na konci práce najdeme vlastní názor autora na toto dílo a jeho historické souvislosti.

Obsah

1.
O autorovi
2.
O díle
3.
Téma, místo a doba děje
4.
Umělecké a kompoziční prostředky
5.
Ot Rudolta, krále říšského (93. kapitola)
6.
O královi Vaňkovi (98. kapitola)
7.
Ot hlada, jenž byl po králově smrti Přemyslově, Ot Václava, šestého krále (94. kapitola)
8.
Vlastní názory
9.
Souvislosti

Úryvek

"Ot Rudolta, krále říšského (93. kapitola)
Téma: boje mezi Čechy a Němci
Hlavní postava: Hynek z Dubé
Děj: popis boje („Pan Hynek z Dubé dával takové rány, že od jeho rázů jako když hrom hřímá. Mlatem koval německé helmy, z nichž vyskakoval světlý oheň.“), zastrašování („Nevidíte snad pana Hynka z Dubé? Proti jeho ranám jsou naše helmy oko dýnka.“)
Jazyk: staročeština – skloňování a časování (např. vzít – vzieti, učinichu – učinit), archaismy (otdadiechu – odtáhnout, uzřiechu – uzřít, uvidět), historismy (vládyky, makrabie), užita přímá řeč (Bez přěstánie kříkáše: „Vrtněte sě na ně, hrdiny, spieše!“)
Kompozice: bezrozměrný verš – přiblíženo nevázané řeči, neděleno na sloky
O královi Vaňkovi (98. kapitola)
Téma: okolnosti vraždy Václava III., posledního Přemyslovce (vymřeli po meči), r. 1306
Hlavní postava: Václav III., Durynk
Děj: uvedení do souvislostí, pobyt Václava III. v Olomouci, Durynk se schoval a zezadu Václava napadl, propíchl mu hrdlo, odsouzení Durynka
Jazyk: staročeština – skloňování a časování (např. před králem nebieše stráže jiného), archaismy (sestřěncě, skóře – brzy), historismy (vigilje – bohoslužba v předvečer náboženského svátku), přímá řeč („Poď ke mně brzo! Nebť mě jest velmi túha!“)
Kompozice: bezrozměrný verš – přiblíženo nevázané řeči, neděleno na sloky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a10445ed6d1d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dalimilova_kronika.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse